Cztery osoby chcą rządzić najlepszą krakowską uczelnią. Wkrótce wybory rektora UJ

fot. Krzysztof Kalinowski

Prof. Armen Edigarian, prof. Tomasz Grodzicki, prof. Piotr Jedynak i prof. Dorota Malec – to kandydaci na rektora Uniwersytet Jagiellońskiego.

W czwartek, 25 kwietnia odbędą się wybory rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2024-2028. Rada Uczelni wskazała jako kandydatów na ten urząd cztery osoby: prof. Armena Edigariana, prof. Tomasza Grodzickiego, prof. Piotra Jedynaka i prof. Dorotę Malec.

Prof. Armena Edigariana urodził się w Azerbejdżanie, a obywatelstwo polskie posiada od lutego 2004 roku, a na UJ zatrudniony jest w Instytucie Matematyki. – Uniwersytet Jagielloński ma ambicję być jedną z najbardziej cenionych uczelni badawczych tej części Europy, ale równie ważnym aspektem naszej działalności jest troska o wysoki poziom dydaktyki akademickiej. Moim priorytetem będzie dbałość zarówno o finansowanie badań naukowych, jak i wspieranie i docenianie pracy dydaktycznej – podkreśla.

Drugi kandydat, prof. Tomasz Grodzicki związany jest z Collegium Medicum. Kieruje Oddziałem Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego. – Moje doświadczenie związane z kierowaniem Collegium Medicum podpowiada mi, że w czasach dynamicznych zmian, w których żyjemy, czasach rozwoju sztucznej inteligencji, która może w znaczący sposób zmienić funkcjonowanie wielu dziedzin życia – każdy plan działania musi być niezwykle elastyczny, by umożliwiał szybkie reagowanie na coraz to nowe wyzwania – zaznacza.

Z kolei prof. Piotr Jedynak z UJ związał się w 1998 roku po obronie doktoratu. Wtedy też rozpoczął pracę na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. – Kierowanie uniwersytetem wymaga zarówno troski o jego ciągły rozwój w zakresie prowadzonych badań naukowych i procesów kształcenia, jak też stałej dbałości o dobrostan wszystkich członków naszej wspólnoty. Jestem osobą, która rozumie problemy uniwersytetu i przywiązuje dużą wagę do obowiązujących nas wartości akademickich – zapewnia.

Ostatnia kandydatka, prof. Dorota Malec pracuje na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Od czterech lat kieruje Katedrą Historii Administracji i Prawa Wyznaniowego. –  Chciałabym, aby nowoczesny uniwersytet był przyjaznym miejscem realizacji badań na światowym poziomie, a zarazem przyjaznym miejscem pracy dla wszystkich. Równość uczestników życia naszej uczelni oznacza zarazem konieczność zapewnienia wszystkim równych szans, niezależnie od szczególnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia, zróżnicowanej sytuacji osobistej wymagającej nowych instrumentów wsparcia dla młodych pracowników czy pracowników z małymi dziećmi. Wsparcia opartego na zasadach dostosowanych do współczesnych wyzwań wymaga m.in. sytuacja młodych matek, pracowniczek UJ – podkreśla.

Spotkanie z kandydatami na rektorów odbędzie się w środę (17 kwietnia) o godz. 12.00 w Auditorium Maximum przy ul. Krupniczej 33. Spotkanie będzie też transmitowane online na kanale UJ live.