Czy za dwa miesiące przejedziemy ulicą Łokietka? Radni zaniepokojeni

Przebudowa ul. Łokietka, stan z 12 września fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Miasto zapowiada, że w listopadzie zakończy się przebudowa fragmentu ulicy Łokietka. Tempo prac budzi wątpliwości radnych.

– W czerwcu podczas posiedzenia Rady Miasta zastępca Prezydenta zapewniał mnie z mównicy, że nowy planowany termin zakończenia prac to listopad tego roku. Tymczasem na dzień dzisiejszy prace trwają w najlepsze, większość odcinka nie ma położonego chodnika, trwa przebudowa podłoża i części mediów, a tylko część przebudowywanej ulicy ma położoną pierwszą warstwę asfaltu – wylicza radny Grzegorz Stawowy w interpelacji do prezydenta.

W podobnym tonie swoje wątpliwości zgłasza radny Łukasz Maślona. – Mieszkańcy informują mnie, iż przebudowa trwa już prawie dwa lata i nadal nie widać końca prac remontowych. W trakcie wizji lokalnej 9 września stwierdziłem brak jakichkolwiek prac budowlanych i widoczny jedynie porzucony sprzęt budowlany – zgłasza radny.

Termin aktualny

Urzędnicy podtrzymują wcześniejsze deklaracje, przynajmniej jeśli chodzi o zakończenie prac, a nie formalne rozliczenie inwestycji. – Zakończenie prac budowlanych planowane jest na koniec listopada br.; wówczas, zgodnie z zapewnieniami wykonawcy, przebudowywany odcinek zostanie udostępniony dla ruchu pojazdów. Zarząd Dróg Miasta Krakowa planuje dokonać odbioru prac do końca grudnia br., jeśli wykonawca opracuje i odda bez uwag dokumentację powykonawczą. Termin ten może jednak ulec wydłużeniu – pisze prezydent Majchrowski w odpowiedzi.

Prezydent przyznaje, że zakończenie inwestycji miało pierwotnie nastąpić 31 października ubiegłego roku, aczkolwiek stwierdza, że termin został wydłużony z przyczyn „niezależnych od wykonawcy i niedających się przewidzieć”. Stąd przygotowywanie aneksu do umowy z wykonawcą, w którym termin zostanie zmieniony na listopad tego roku. Nie ma też raczej mowy o karach umownych, o ile dotrzyma nowego terminu.

Nowe zadanie

Padają za to ostre zapowiedzi co do kar umownych, gdyby ten sam wykonawca nie wywiązał się z terminów na ul. Królowej Jadwigi. Firma AG System stoi teraz przed zadaniem przebudowy fragmentu od ul. Jesionowej do Robla.

– Wykonawca został zobowiązany do pracy na wszystkich możliwych kierunkach, aby minimalizować utrudnienia dla mieszkańców i jak najszybciej zrealizować etap, w którym zamknięty dla ruchu kołowego będzie odcinek ul. Królowej Jadwigi (od ul. Robla do ul. 28 Lipca 1943 r.) – pisze prezydent.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Prądnik Biały