Fotowoltaika na zabytkowych obiektach. Tak chcą poprawić wydajność energetyczną gminnych budynków

Zdjęcie ilustracyjne fot. LoveKraków.pl

Mowa m.in. o Nowohuckim Centrum Kultury przy al. Jana Pawła II w Krakowie wybudowanym w latach 70. XX wieku.

Jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna zamontuje panele słoneczne na budynkach użyteczności publicznej, które objęte są zapisami uchwały o utworzeniu parku kulturowego pn. Park Kulturowy Nowa Huta.

Przed KEGW jest zadanie opracowania kompleksowych dokumentacji projektowych instalacji na Nowohuckim Centrum Kultury i na Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Skośnej, która ma już ponad 130 lat.

Wprowadzenie ekologicznych i oszczędnych technologii do zabytków może się odbywać na zasadach określonych przez konserwatora. Już teraz po zakończeniu ekspertyz technicznych obu budynków wiemy, w jakim stopniu tego typu instalacja PV musi współgrać z krajobrazem kulturowym i tłem przyrodniczym.

Ważne jest utrzymanie wizualnego odbioru krajobrazu np. Łąk Nowohuckich i historycznego rysu Parku Kulturowego Nowej Huty. To nadzór i zgody konserwatora zabytków pozwolą na zastosowanie takich paneli fotowoltaicznych, aby nawet widoczna z punktu widzenia odbiorcy stojącego na ziemi instalacja, nie zaburzała zabytku w jego autentycznej substancji.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Nowa Huta