GDDKiA zapowiada zmiany na ul. Łowińskiego

fot. materiały prasowe

31 maja o 8 rano zostanie zmieniona organizacja ruchu na ok. 100-metrowym odcinku ul. Łowińskiego.

Zmiany będą dotyczyć fragmentu drogi między ul. Kocmyrzowską a ul. Petőfiego. – Ruch pieszych i samochodów zostanie skierowany na jezdnię tymczasową między dotychczasową ul. Łowińskiego a linią kolejową. Taka organizacja ruchu potrwa do października Wprowadzamy ją, żeby przebudować sieć ciepłowniczą – Kacper Michna z GDDKiA.

Widoma – Kraków Nowa Huta

Budowany odcinek drogi ekspresowej ma 18,3 km długości i połączy istniejące już węzły – Widoma i Kraków Nowa Huta. W ramach inwestycji powstaną cztery węzły (Łuczyce, Raciborowice, Kraków Mistrzejowice, Kraków Grębałów).

Zrealizowane zostaną obiekty inżynierskie, drogi dojazdowe i technologiczne, mury oporowe, przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową. Przebudowane zostaną m.in.  istniejące obiekty inżynierskie, sieć dróg, infrastruktura tramwajowa i kolejowa. Zbudowane lub przebudowane zostaną chodniki dla pieszych, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne oraz infrastruktura techniczna.

Przewidziana jest również budowa urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych, przepustów i przejść ekologicznych wraz z systemem ochronno-naprowadzającym i odprowadzającym wody opadowe.