Grzegórzecka pod wiaduktem zamknięta na miesiąc [Rozmowa]

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W styczniu kolejarze planują rozbiórkę wiaduktu nad ulicą Grzegórzecką. O związane z tym utrudnienia w ruchu pytamy Łukasza Grygę, Dyrektora Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK.

Jakub Drath, LoveKraków.pl: Kolejarze przygotowują się do rozbiórki i odbudowy starej części wiaduktu nad ul. Grzegórzecką, co będzie się wiązało z dużymi zmianami w ruchu. Jak przebiegają rozmowy z miastem na ten temat i co już wiadomo?

Łukasz Gryga, Dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK: Rozmowy toczą się już od dłuższego czasu i udało się osiągnąć pewien konsensus. Najtrudniejszy będzie etap demontażu wiaduktu,  ponieważ ze względów bezpieczeństwa, ten rejon ulicy Grzegórzeckiej będzie musiał zostać zamknięty dla ruchu. Od kilku miesięcy miasto prowadzi rozmowy z wykonawcą i PKP Polskimi Liniami Kolejowymi na temat sąsiadującego układu drogowego, aby na okres zamknięcia wdrożyć takie rozwiązania, które zminimalizują uciążliwości dla mieszkańców i przedsiębiorców.

Czy to zamknięcie będzie dotyczyło wszystkich przęseł wiaduktu równocześnie, czy zostaną wprowadzone jakieś etapy?

Prace zostaną skumulowane w ciągu jednego miesiąca, przy czym komunikacja zbiorowa będzie mogła przejechać pod wiaduktem już po dwóch-trzech tygodniach. Utrudnienia rozpoczną się po Nowym Roku, tak, aby maksymalnie wykorzystać okres zmniejszonego natężenia ruchu, w tym okres ferii zimowych.

Zacznijmy od kierowców. Którędy nie przejedziemy, a którędy będą poprowadzone objazdy?

Na okres około miesiąca ulica Grzegórzecka w rejonie wiaduktu będzie nieprzejezdna w obydwu kierunkach. Na ten czas zostaną udrożnione alternatywne trasy, na których kolej również prowadzi swoje prace, czyli ulice Powstańców Wielkopolskich, Podgórska i Miodowa.

Czego mogą się spodziewać pasażerowie?

Dla komunikacji zbiorowej przejazd pod wiaduktem będzie zamknięty krócej, tj. na okres ok. dwóch-trzech tygodni, po czym niezwłocznie zostanie przywrócona komunikacja tramwajowa. Na okres wyłączenia zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa łącząca przystanki Starowiślna i Hala Targowa, z wykorzystaniem ulic Starowiślnej, Podgórskiej i alei Daszyńskiego.

Co z pieszymi i rowerzystami?

Zostaną im zapewnione ciągi po bokach wiaduktu, czyli na przedłużeniu ulicy Zyblikiewicza i po południowej stronie na wysokości targowiska. Dodatkowo udrożnione zostaną na ten czas Bulwary Wiślane, żeby piesi i rowerzyści mogli z nich korzystać. Dużo w trakcie rozmów z wykonawcą i PKP PLK udało się uzyskać, jesteśmy też jeszcze w kontakcie z radami dzielnic, które bezpośrednio dotkną planowane zmiany. Rozmawiamy, czy nie wprowadzić jeszcze jakichś innych rozwiązań w organizacji ruchu.

Rozmawiamy o tym najtrudniejszym miesiącu, ale kolejarze potrzebują znacznie więcej czasu, by odbudować wiadukt. Czy wiemy już coś o tym okresie?

To są wstępne propozycje, więc zastrzegam, że mogą się one zmienić. Na pewno przez dalszy okres prac zapewniona będzie drożność dla komunikacji zbiorowej. Stawialiśmy to jako priorytet i liczę na to, że wykonawca się z tego wywiąże. Jeśli chodzi o kierowców, będą wprowadzane czasowe wyłączenia raz jednej, raz drugiej jezdni. Prawdopodobnie pierwsza w kolejności będzie jezdnia w stronę ronda Grzegórzeckiego, ale to jeszcze zostanie potwierdzone.

Czy miasto zamierza wykorzystać czas zamknięcia, by wprowadzać już jakieś zmiany w związku z tworzeniem placu Grzegórzeckiego?

Te prace się zazębiają, projekty budowlane są już na ukończeniu. Odbyły się konsultacje społeczne i raport z nich ukaże się jeszcze w tym roku, podobnie jak propozycje zmian w projekcie. Wiele postulatów z konsultacji uda się uwzględnić. Myślę, że to, co dla mieszkańców jest najważniejsze, to to, że liczba miejsc postojowych się nie zmniejszy, a może nawet uda się uzyskać o kilka więcej. Ma być też zapewniony dojazd do targowiska z różnych stron, jak również  to, by ruch nie został wtłoczony w okoliczne ulice. Chcemy uzgodnić z dzielnicami, czy jakichś elementów tych zmian nie wypróbować już na etapie obecnych zamknięć, o których rozmawialiśmy. Pewne prace będzie już można przeprowadzić wykorzystując wprowadzane ograniczenia w ruchu. O efektach tych rozmów będziemy na bieżąco informować w  komunikatach.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto Grzegórzki