Jak otrzymać dodatek osłonowy? Będą wypłacać od 20 zł

fot. Krzysztof Kalinowski
Wnioski można składać do końca października. O tym, czy dostaniemy wsparcie, będzie decydował dochód z 2020 lub 2021 roku.

Dodatek osłonowy ma na celu wsparcie osób najuboższych energetycznie przy opłacaniu części rosnących cen energii i związanych z nimi podwyżkami żywności. Pieniądze przysługują gospodarstwu domowemu, którego miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł na osobę gospodarstwie wieloosobowym.


W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania dodatku osłonowego, obowiązuje tzw. zasada „złotówka za złotówkę”, gdzie wysokość należnego świadczenia ulega obniżeniu o kwotę przekroczenia przeciętnego miesięcznego dochodu. Minimalna wypłacana kwota dodatku osłonowego będzie wynosić 20 złotych, poniżej tej kwoty nie będzie przysługiwał.

Zasiłek zostanie wypłacony na wniosek, który trzeba złożyć do 31 października w siedzibach Krakowskiego Centrum Świadczeń: os. Zgody 2, ul. Stachowicza 18, ul. Wielicka 28a, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.40–15.00, za pomocą platformy e-PUAP lub przesłać pocztą na ul. Stachowicza 18. 

Dla wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca pod uwagę będzie brany dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2020 roku, zaś dla wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 października – dochód z 2021 roku. Dodatek osłonowy za okres od 1 stycznia – 31 grudnia 2022 będzie wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca i do 2 grudnia.

Dodatek osłonowy. Ile można otrzymać?

- 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

- 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

- 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

- 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków dodatek osłonowy wynosi rocznie:

- 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

- 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

- 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

- 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

comments powered by Disqus