Już ponad pół mln zł kar za nielegalne reklamy. Siedem postępowań w toku

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
Do 12 października miasto wydało osiem decyzji w sprawie łamania uchwały krajobrazowej. W ostatnich dniach utrzymana została kara pieniężna dla właściciela reklamy umieszczonej na budynku przy ul. Zwierzynieckiej.
Karę utrzymało Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Było to pierwsze odwołanie rozpoznane przez SKO. Właściciel reklamy o powierzchni 146,4 m2 umieszczonej na budynku przy ul. Zwierzynieckiej 22 musi zapłacić miastu blisko 27 tys. zł za niezgodność z przepisami uchwały krajobrazowej. Kara jest naliczona za okres od 13 czerwca do 29 czerwca 2022 roku. 

Do 12 października wydano siem decyzji o nałożeniu kary, łącznie na kwotę 524 974,1 zł. Siedem kolejnych postępowań w sprawie nałożenia kary pieniężnej na podmioty, które umieściły reklamę niezgodną z uchwałą, jest w toku.

Zmiany od 1 lipca

Uchwała krajobrazowa zaczęła obowiązywać w Krakowie 1 lipca tego roku, co doprowadziło do zniknięcia wielu szpecących reklam. Od tego momentu badana była zgodność tablic i urządzeń reklamowych z nowymi przepisami. Do 1 lipca 2022  uchwała dawała czas na dostosowanie istniejących reklam do obecnych zasad. W związku z tym, do tego czasu postępowania miały głównie charakter informujący i przypominający, gdyż większość reklam/urządzeń reklamowych powstała przed 1 lipca 2020 r. Od 1 lipca 2022  przepisy uchwały w całości obowiązują w odniesieniu do wszystkich reklam, niezależnie od tego czy powstały przed czy po 1 lipca 2020” – przypomina Urząd Miasta Krakowa.
 

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto