Karta Krakowska dla niezameldowanych w końcu dostępna przez Internet

fot. Krzysztof Kalinowski
Od poniedziałku, 17 maja, osoby, które nie są zameldowane w Krakowie, ale tu mieszkają i płacą podatki, będą mogły uzyskać lub przedłużyć uprawnienia Karty Krakowskiej bez konieczności przychodzenia do Punktów Sprzedaży Biletów.
Mogą to zrobić elektronicznie, wysyłając skan jednego z poniższych dokumentów na adres okazpit@kk.krakow.pl:
  • pierwsza strona PIT opatrzona prezentatą Urzędu Skarbowego (pieczątką wpływu) lub z potwierdzeniem jego złożenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku PIT 40A nie wymaga się prezentaty/potwierdzenia złożenia,
  • pierwsza strona PIT wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru tego PIT (UPO),
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, potwierdzające rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie miasta, ze wskazaniem miasta jako miejsca zamieszkania.

Trzeba pamiętać, aby przed przesłaniem jednego z tych dokumentów na skrzynkę okazpit@kk.krakow.pl, złożyć wniosek o wydanie uprawnień Karty Krakowskiej, bądź o przedłużenie ważności tych uprawnień. Najlepiej zrobić to przez internet na stronie internetowej kk.krakow.pl. Przesłana dokumentacja PIT, do której nie będzie można przypisać wniosku, będzie usuwana.

Po wysłaniu jednego z wymaganych dokumentów potwierdzających rozliczanie się z podatku w Krakowie, wnioskodawca otrzyma pocztą elektroniczną zwrotną informację o ich przyjęciu do rozpatrzenia, a następnie o zatwierdzeniu wniosku. Jeżeli  przesłane skany będą nieczytelne lub niekompletne, wówczas pracownicy MPK SA poproszą mailowo o uzupełnienie dokumentacji. Po zatwierdzeniu wniosku cała przesłana dokumentacja zostanie usunięta.

Nie należy przesyłać skanu całego formularza PIT, szczególnie stron zawierających wyliczenia dochodów i obciążeń podatkowych. Wymagana jest jedynie pierwsza strona formularza PIT (ta z danymi osobowymi oraz oznaczeniem Urzędu Skarbowego, do którego jest kierowany), wraz z prezentatą US lub UPO - poinformował magistrat.

comments powered by Disqus