Kiedy nie wjedziesz starszym autem do Krakowa? Są dwie kluczowe daty

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Za dwa lata ograniczenia dla wąskiej grupy, za cztery lata – dla wszystkich samochodów niespełniających norm Euro4 dla benzyny i Euro6 dla diesla – to założenia wprowadzania w Krakowie strefy czystego transportu. Urzędnicy zaprezentowali w poniedziałek wyniki konsultacji społecznych w tej sprawie i nową propozycję harmonogramu wprowadzania zmian.

Strefa czystego transportu nie oznacza zakazu wjazdu na dany teren samochodem, ale ograniczenie wjazdu dla pojazdów emitujących najwięcej zanieczyszczeń. Wymogi dotyczą norm Euro i rodzaju paliwa. Kraków – zgodnie z zapisami wojewódzkiego Programu Ochrony Powietrza – musi do końca tego roku zdecydować o wprowadzeniu strefy, wiele zależy jednak od szczegółów – tego, jak duża ma być strefa, jakie pojazdy do niej nie wjadą i od kiedy.

Jest propozycja

W poniedziałek miasto przedstawiło wyniki konsultacji społecznych, prowadzonych od połowy marca do połowy maja wśród mieszkańców. Opinię można było wyrazić przez formularz konsultacyjny i podczas dyżurów telefonicznych, organizowane były też spotkania z mieszkańcami i przedsiębiorcami.

Jak się okazało, mieszkańcy w mniejszym stopniu byli zainteresowani proponowanymi zachętami, np. dopłatami do biletów, a przede wszystkim czasem potrzebnym na dostosowanie się do nowych zapisów.

Pierwszy etap

Dlatego urzędnicy mocno zmodyfikowali proponowany wcześniej harmonogram. Pierwotnie już w przyszłym roku miały zostać wdrożone pierwsze ograniczenia, a w nowej wersji mają one wejść w życie dopiero od 1 czerwca 2024 roku, dla wąskiego grona użytkowników i tylko w ramach drugiej obwodnicy (wewnątrz Alej Trzech Wieszczów, do al. Powstańców Śląskich).

Po tej dacie na teren proponowanej strefy nie wjadą tylko te spośród najstarszych samochodów, które zostały zarejestrowane po 1 stycznia 2023 roku. Chodzi o pojazdy niespełniające normy Euro4 dla benzyny i Euro6 dla diesla. Miasto uzasadnia to w ten sposób, że regulacje będą dotyczyć tylko tych osób, które wiedząc już o wprowadzeniu strefy, zdecydowały się na zakup starego samochodu.

Drugi etap

Dopiero dwa lata później, czyli od 2026 roku (szczegółowa data jeszcze nie została wskazana), strefa miałaby dotyczyć większości użytkowników i obejmować cały obszar wewnątrz czwartej obwodnicy, czyli praktycznie cały obszar mieszczący się wewnątrz autostrady A4, drogi S7 i północnej obwodnicy Krakowa.

W tej grupie będzie kilka wyjątków. To po pierwsze osoby z niepełnosprawnościami, które są ustawowo wyłączone z zapisów o strefie czystego transportu. Miasto chce tę grupę powiększyć także o osoby powyżej 70. roku życia, a także o pojazdy historyczne i specjalne, np. foodtrucki. Założenie jest takie, że są to niewielkie, łatwe do zidentyfikowania grupy, które nie stanowią istotnego odsetka samochodów poruszających się po centrum Krakowa.

W praktyce propozycja miasta oznacza odsunięcie w czasie początku wprowadzania strefy, ale przyspieszenie zakończenia tego procesu, ponieważ w pierwotnym harmonogramie miasto planowało większą liczbę etapów, rozpisanych do 2030 roku. Teraz etapy mają być tylko dwa.

Wszystkie te założenia mają się teraz znaleźć w projekcie uchwały, który zostanie przedstawiony radzie miasta. To radni mają zdecydować o wprowadzeniu strefy, ewentualnie o wprowadzeniu modyfikacji w projekcie.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto
comments powered by Disqus