Kolejnych 150 miejsc w małopolskich szpitalach

Szpital wojskowy przy ul. Wrocławskiej fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W Małopolsce powstanie dodatkowych ponad 150 miejsc dla chorych wymagających hospitalizacji ze względu na koronawirusa – poinformował Małopolski Urząd Wojewódzki.

– Sytuacja w Małopolsce wymaga zdecydowanych działań. Zakażenia występują we wszystkich małopolskich powiatach. To od każdego z nas wymaga ostrożności i mobilizacji. Trzymamy rękę na pulsie. Wszystkie służby podległe wojewodzie są w pełnej gotowości, a działania trwają nieustająco. Dziękuję wszystkim samorządom i szpitalom, które solidarnie angażują się w walkę z koronawirusem i są otwarte na wzmożone działania – powiedział wojewoda małopolski Łukasz Kimta.

Od tego weekendu Wojskowy Szpital Kliniczny udostępni 15 łóżek dla pacjentów z COVID-19. W najbliższym tygodniu także inne placówki medyczne wesprą system ochrony zdrowia. Szpital im. św. Łukasza w Tarnowie będzie przygotowany na przyjęcie nawet 50 pacjentów (w razie konieczności placówka uruchomi kolejnych 50 łóżek).

Dyrekcja Szpitala MSWiA w Krakowie zadeklarowała uruchomienie 40 łóżek, zaś kierownictwo Szpitala im. Żeromskiego dedykuje pacjentom z COVID-19 kolejne 20 łóżek.

Ponad 800 łóżek

Jak mówią przedstawiciele urzędu wojewódzkiego, od dłuższego czasu trwały działania zmierzające do zwiększenia bazy łóżkowej dla pacjentów z koronawirusem i podejrzeniem zakażenia. W ramach tych działań zostały wydane decyzje zwiększające bazę łóżkową do poziomu łącznie około 800 łóżek, które będą stopniowo uruchamiane.

Działania te były podejmowane w oparciu poszerzenie liczby łóżek w szpitalach z oddziałami zakaźnymi i obserwacyjno-zakaźnymi (tymi, które już były na II poziomie; w tym celu przekształcane są pod kątem leczenia pacjentów COVID-owych głównie oddziały wewnętrzne i pulmonologiczne). Równolegle zwiększamy ten zasób w oparciu o szpitale, które były na pierwszym poziomie oraz o placówki, które dotąd nie miały łóżek „covidowych”. Łącznie jest to 36 placówek, w których takie łóżka zostaną przeznaczone dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia lub zakażeniem. Według danych z dzisiaj z 634 łóżek dla pacjentów COVID-19 zajętych było 511 miejsc.