Komisja Europejska ma wątpliwości prawne. Chce wstrzymania prac przy budowie Cogiteonu

Wizualizacje Cogiteonu

Prace  przy budowie Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon budzą obawy co do ich legalności – stwierdził przedstawiciel Komisji Europejskiej w liście do marszałka Małopolski.

W środę Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego otrzymał dwustronicowe pismo od przedstawiciela Dyrekcji Generalnej Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. Brukselscy urzędnicy zainteresowali się budową Małopolskiego Centrum Nauki Cogieton przy ul. Bora-Komorowskiego, która jest współfinansowana ze środków europejskich w wysokości 125 mln złotych. To efekt skargi, jaka została skierowana przez polskich obywateli do Brukseli.

Wątpliwości prawne

W piśmie do marszałka Małopolski poruszono trzy wątki. Pracownicy Komisji Europejskiej zwracają uwagę, że decyzja o wpisie do rejestru zabytków krajobrazu kulturowego pola wzlotów pasa startowego lotniska w Czyżynach nie jest prawomocna. To powoduje, że prace budowlane zgodnie z polską ustawą o ochronie zabytków nie mogą być prowadzone.

Komisja Europejska ma zastrzeżenia w sprawie decyzji o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności, ponieważ dalej nie są rozstrzygnięte skargi na wydane pozwolenie na budowę.

KE: Proszę wstrzymać prace

– Na obecnym etapie prace budowlane na terenie inwestycji budzą wspomniane obawy co do ich legalność, a to wywołuje liczne protesty w społeczeństwie obywatelskim – pisze do marszałka Witolda Kozłowskiego Enrich Unterwerzacher z Komisji Europejskiej.

Później urzędnik z Brukseli przypomina, że inwestycja nie jest realizowana tylko ze środków własnych województwa, ale „znaczna część” pieniędzy (125 mln złotych) pochodzi z Unii Europejskiej. Prosi o zawieszenie prac budowlanych do czasu wyjaśnienia kwestii prawnych.Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Czyżyny
News will be here