Kraków bada ruch w mieście po dziesięcioletniej przerwie

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Do 17 czerwca potrwają kompleksowe badania ruchu. Ankieterzy odwiedzą sześć tysięcy gospodarstw w Krakowie i cztery tysiące na terenie agolmeracji.

Badania mają na celu pozyskanie aktualnych informacji związanych z przemieszczeniami mieszkańców w obliczu zmian, które nastąpiły w ostatnich latach, m.in.:

- dynamiczny rozwój zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej,

- budowa nowych odcinków drogowych,

- rozszerzona oferta przewozowa transportu kolejowego,

- wzrost znaczenia ruchu rowerowego,

- upowszechnienie pracy oraz nauki zdalnej jako następstwo pandemii covid-19.

Urzędnicy zapowiedzieli przygotowanie szczegółowego opisu zachowań komunikacyjnych mieszkańców Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego i podjęcie działania w kierunku opracowania nowego modelu ruchu dla systemu transportowego Krakowa i aglomeracji, który umożliwi odwzorowanie obecnych oraz prognozowanie przyszłych przemieszczeń mieszkańców.

Ostatnie tak duże badania przeprowadzono w 2013 roku.

Kompleksowe badania ruchu. Ankieterzy w Krakowie i gminach ościennych

Każdy ankieter został wyposazony w identyfikator zawierający: zdjęcie, imię i nazwisko, numer służbowy, nazwę pracodawcy, dane miasta Krakowa, nazwę projektu, imię i nazwisko, numer kontaktowy do kierownika badań, pieczęć Krakowa i pracodawcy oraz list polecający prezydenta Krakowa.

Rozmieszczenie punktów, w których ankieterzy rozpoczynają prace, zaznaczono na grafice kolorem ciemnozielonym:

Źródło: krakow.pl
Źródło: krakow.pl