Małopolska: 5 powiatów znalazłoby się w strefie czerwonej, 15 w żółtej a 2 w zielonej

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

4 604 – tyle osób otrzymało pozytywny wynik na obecność koronawirusa w ciągu doby. Najwięcej nowych przypadków zanotowano w województwie mazowieckim (570), kujawsko-pomorskim (452) oraz wielkopolskim (442), najmniej w województwie opolskim (78), świętokrzyskim (86) oraz lubuskim (93).

W Małopolsce potwierdzono 159 nowych przypadków, z powiatów: bocheńskiego (8), brzeskiego (8), chrzanowskiego (7), gorlickiego (2), Krakowa (47), krakowskiego (21), limanowskiego (3), miechowskiego (3), myślenickiego (9), nowosądeckiego (4), nowotarskiego (3), olkuskiego (2), oświęcimskiego (5), proszowickiego (1), suskiego (4), Tarnowa (6), tarnowskiego (10), tatrzańskiego (2), wadowickiego (6), wielickiego (8). W dwóch powiatach (dąbrowskim oraz Nowym Sączu) nie potwierdzono żadnego nowego zakażenia.

W całej Polsce zmarło 264 osoby, w tym 225 miały choroby współistniejące. W Małopolsce wystawiono 18 kart zgonów, w powiatach: bocheńskim (1), Krakowie (4), krakowskim (1), limanowskim (3), myślenickim (2), nowosądeckim (1), Nowym Sączu (1), proszowickim (1), suskim (1), wadowickim (3).

Strefy czerwone, żółte i zielone

Gdyby rząd przestrzegał wcześniej określonych przez siebie zasad, to pięć powiatów znalazłoby się w strefie czerwonej (powiat krakowski, Miasto Kraków, myślenicki, oświęcimski oraz suski). Najgorsza sytuacja epidemiologiczna występuje na terenie Krakowa (średni wskaźnik zachorowalności dla ostatnich 14 dni wynosi 16,21).

W strefie żółtej znalazłoby się 15 powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, miechowski, Nowy Sącz, olkuski, proszowicki, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki. W strefie zielonej dwa powiaty: nowosądecki (najlepsza sytuacja epidemiologiczna w województwie) oraz nowotarski.

News will be here