Małopolska chce walczyć ze smogiem. W Krakowie m.in. zakazy wjazdu dla kopcących aut

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Restrykcyjne normy dla paliw i pieców, zakaz palenia węglem na niektórych obszarach, powołanie straży gminnych do kontroli palenisk – to tylko część założeń nowego Programu Ochrony Powietrza przygotowywanego przez urząd marszałkowski. W Krakowie największą zmianą miałyby być ograniczenia wjazdu dla pojazdów niespełniających norm emisji.

W Muzeum Armii Krajowej odbyło się w poniedziałek jedno z sześciu spotkań konsultacyjnych w tej sprawie. – Chcemy zaproponować nowe ambitne zadania, by w znaczący sposób poprawić jakość powietrza – mówiła Aneta Lochno z firmy Atmoterm, która na zlecenie urzędu marszałkowskiego przygotowała założenia projektu.

Obowiązująca uchwała antysmogowa nakazuje likwidację wszystkich pozaklasowych palenisk w Małopolsce do końca 2022 roku, a piece najniższych klas 3 i 4 mają zniknąć do końca 2026 roku.

Krok o wiele dalej

Teraz urząd proponuje znaczące rozszerzenie tych działań – tak, by przyspieszyć walkę ze smogiem i realnie poprawić jakość powietrza w regionie. Wśród założeń jest m.in. zakaz palenia paliwami stałymi na terenie strefy uzdrowiskowej, zakaz stosowania węgla w nowo instalowanych instalacjach, nakaz instalowania nowoczesnych kominków i ogrzewaczy czy powołanie straży gminnych do prowadzenia kontroli palenisk.

Samorządy nie mogłyby już dofinansowywać wymiany pieców na nowe kotły na węgiel, musiałyby też w przypadku uboższych mieszkańców zmienić sposób dofinansowania na zaliczkowy. Miałyby też obowiązek prowadzenia na bieżąco inwentaryzacji pieców, a nowe lub modernizowane budynki publiczne wyposażać w odnawialne źródła energii.

Starsze auta nie wjadą?

Część programu dotyczy też emisji pochodzącej z komunikacji i to głównie ten wątek jest istotny dla Krakowa, który w kwestii wymiany pieców znacząco wyprzedza resztę województwa. Jedno z założeń to ograniczenie wjazdu najbardziej kopcących samochodów do miast. W Krakowie rozważanych jest kilka wariantów. Jeden to z nich to strefa czystego transportu – taka, jaka obowiązywała do niedawna na Kazimierzu, ale obowiązująca na większym obszarze centrum miasta.

Pod uwagę brane są też strefy ograniczonej emisji – tak, by do wskazanego obszaru nie mogły wjechać pojazdy nie spełniające konkretnych norm, np. Euro6 dla silników diesla i Euro4 dla silników benzynowych. W zależności od wersji, taki obszar mógłby kończyć się na III lub IV obwodnicy Krakowa i dotyczyć tylko samochodów dostawczych, ciężarowych i autobusów, albo również samochodów osobowych.

To dopiero wstęp konsultacji

Trwające obecnie spotkania to dopiero wstęp do konsultacji, które odbędą się w kolejnych miesiącach. W ramach tego etapu uwagi można zgłaszać do 24 stycznia na adres powietrze[at]umwm.malopolska.pl. Najbliższe spotkanie, dotyczące właśnie Krakowa, odbędzie się w środę 15 stycznia o godzinie 10.00 w hali sportowej 100-lecia K.S. Cracovia, przy al. Ferdynanda Focha 40.

comments powered by Disqus