Mieszkanie za remont. Dla kogo miejski program?

fot. Krzysztof Kalinowski

Władze Krakowa ogłosiły program mieszkaniowy, który polega na tym, że jeśli wyremontuje się pustostan, można go wynająć na czas nieokreślony. Jest on jednak skierowany do konkretnej grupy osób.

W programie mogą uczestniczyć osoby, które mieszkają w Krakowie i mają zamiar tu zostać. Nie posiadają jednak prawa własności lub współwłasności do nieruchomości na terenie miasta i okolicznych miejscowości (powiaty: krakowski, wielicki i proszowicki).

Do tego dochodzi trzeci warunek, czyli kwestie finansowe. Wnioski mogą składać osoby, które osiągnęły średni miesięczny dochód netto w okresie trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku na jedną osobę w wysokości: 150-350% najniższej emerytury (2 007,66–4 684,54 zł) – w gospodarstwie jednoosobowym, 125-300 % najniższej emerytury (1 673,05–4 015,32 zł) – w gospodarstwie dwuosobowym  lub 100-250 % najniższej emerytury (1 338,44–3 346,10 zł) – w gospodarstwie wieloosobowym.

– Po przeprowadzeniu na koszt wnioskodawcy remontu pustostanu w ramach programu „Mieszkanie za remont” lokal wynajmowany jest na czas nieoznaczony. Stawka czynszu za metr kwadratowy powierzchni jest zgodna z oceną wartości użytkowej lokalu. Obecnie stawki czynszu mieszczą się w przedziale od 4,90 zł/m2 – 12,52 zł/m2 – informuje miasto.  Wnioski będą przyjmowane od 1 do 30 czerwca.