MPO przymierza się do produkcji i sprzedaży granulatu

fot. Krzysztof Kalinowski

Na początku września Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ogłosiło wstępne konsultacje rynkowe w sprawie budowy Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych. To jeden z elementów planowanego Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych, którego koszt może wynieść ok. 300 mln złotych.

Konsultacje rynkowe dotyczą dwóch zadań: instalacji przygotowania do recyklingu tworzyw sztucznych i posortowania ich na kolorowe i bezbarwne oraz instalacji do rozdrabniania, mycia i granulacji tworzyw sztucznych.

Dzięki temu możliwe byłoby sprzedawanie granulatu bezpośrednio przez MPO. Nie byłaby to nowość, bo miejska spółka rocznie zarabia kilka milionów złotych na sprzedaży surowców.

Zwiększony poziom recyklingu

Nowa sortowania odpadów w Krakowie jest potrzebna, ponieważ wciąż ponad połowa z 370 tys. ton śmieci obieranych co roku od mieszkańców jest od raz spalana. Z badań zleconych przez MPO wynika, że w odpadach na pewno jest plastik, który należy odzyskiwać i zwiększyć poziom recyklingu. Zresztą, nie tylko plastik można znaleźć w odpadach zmieszanych: są tam też metale, papier czy szkło. Sortowania ma mieć przepustowość w graniach 400 ton na dobę.

W planie jest też nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Mieszkańcy Krakowa mogą w działającej przy ul. Nowohuckiej „lamusowni” oddawać bezpłatnie odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne (farby, lakiery, baterie, świetlówki itp.) gruz i opony, a także surowce wtórne (papier, szkło, tworzywa sztuczne, tetrapaki).

Inwestycja ma powstać przy ul. Cementeowej na terenach poprzemysłowych

comments powered by Disqus