Nagroda Bujwidowej dla wyjątkowych krakowianek. Ruszył nabór do 2. edycji konkursu

Kazimiera Bujwidowa

Po raz drugi zostanie wręczona Nagroda im. Kazimiery Bujwidowej, przyznawana krakowiankom za postawę na rzecz kształtowania lepszego świata. Kandydatki można zgłaszać do 12 lutego.

Nagroda im. Kazimiery Bujwidowej ma na celu docenienie osiągnięć krakowianek i tworzenie silnej reprezentacji kobiet we wszystkich dziedzinach życia publicznego, wspieranie ich w działaniach oraz walkę z dyskryminacją ze względu na płeć.

Wyróżnienia przyznawane są każdego roku czterem kobietom, które tworzą innowacyjne projekty, działają na rzecz wzmacniania kobiet na rynku pracy, są osobami zaangażowanymi w życie lokalnych społeczności, inspirują aktywnością na rzecz przyrody lub stanowią wzór dla młodego pokolenia.

Kandydatki można zgłaszać do 12 lutego 2023 roku za pomocą specjalnego formularza. Prawo do zgłaszania kandydatur do Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej przysługuje każdemu pełnoletniemu mieszkańcowi i mieszkance Krakowa. Zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatką do tytułu.

Do zgłoszenia kandydatury może być dołączona inna, dodatkowa dokumentacja, którą zgłaszający uzna za pomocną dla prac kapituły. Szczegółowe informacje oraz formularze dostępne TUTAJ.

Wyjątkowa krakowianka

Patronką nagrody jest Kazimiera Bujwidowa, której Polki w dużej mierze zawdzięczają prawa do studiów wyższych. To właśnie ta wyjątkowa krakowianka stworzyła pierwsze gimnazjum dla dziewcząt z egzaminem maturalnym w Krakowie. Angażowała się także w walkę o prawo kobiet do głosowania w wyborach powszechnych. Swoją siłą i wolą walki inspiruje do dziś.

LoveKraków.pl jest patronem medialnym wydarzenia.