Nietypowe prace na dwóch węzłach A4. Będą polewać jezdnię wodą

fot. GDDKiA

O ile nie przeszkodzą w tym warunki atmosferyczne, od piątku do wtorku na łącznicach węzłów Kraków Tyniec i Kraków Bielany będą prowadzone prace, których celem będzie zmniejszenie śliskości nawierzchni.

Chodzi o cztery łącznice:
- w relacji Kraków-Katowice na węźle Kraków Tyniec
- w relacjach Katowice-Kraków, Kraków-Rzeszów i Rzeszów-Kraków na węźle Kraków Bielany.

Do poprawki

Jak tłumaczy Iwona Mikrut z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wykonawca musi poprawić nawierzchnię, którą wykonał w sierpniu tego roku. – W sierpniu wykonano na tych łącznicach remont nawierzchni, jednak badania kontrolne współczynnika tarcia przeprowadzone przez laboratorium drogowe GDDKiA przed odbiorem wykazały, że nie zostały spełnione wymagania określone w specyfikacji technicznej. Wykonawca musi poprawić szorstkość, więc przygotował program naprawczy zakładający doprowadzenie nawierzchni do stanu spełniającego wymagania – informuje przedstawicielka dyrekcji.

Co istotne, nie jest konieczna wymiana nowej nawierzchni. – Uszorstnienie nawierzchni wykonywane będzie przy użyciu wody pod dużym ciśnieniem – zapowiada Iwona Mikrut.

To z kolei oznacza, że prace są uzależnione od warunków atmosferycznych i muszą być wykonywane przy dodatnich temperaturach. Nie mogą być więc też wykonywane nocą, gdy temperatura spada poniżej zera.

Bez wpływu na główną jezdnię

GDDKiA uspokaja, że nie będzie się to wiązało z dużymi utrudnieniami w ruchu. – W trakcie prac nastąpi zwężenie łącznicy. W przypadku zamknięcia relacji łącznicy wprowadzony zostanie ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Nie będzie utrudnień na ciągu głównym autostrady A4, a przy wystąpieniu zatorów na drogach doprowadzających do łącznic prace będą przerywane do momentu rozładowania zatorów – czytamy w komunikacie.

comments powered by Disqus