Nowe uprawnienia straży miejskiej. Są pierwsze mandaty

fot. Krzysztof Kalinowski

Od 4 września strażnicy miejscy mogą wystawiać nawet 500-złotowe mandaty z m.in. niezłożenie deklaracji śmieciowej.

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA, strażnicy miejscy otrzymali nowe uprawienia. Od początku miesiąca mogą nakładać mandaty w wysokości do 500 złotych za przewinienia związane z gospodarką odpadami.

Straż miejska będzie mogła ukarać osoby, które nie złożyły deklaracji o wysokości opłaty za wywóz śmieci albo złożyły, ale jest ona niezgodna ze stanem rzeczywistym. W założeniu ma to zabezpieczyć miasto przed ludźmi, którzy deklarują, że w danym mieszkaniu jest jedna osoba, gdy w rzeczywistości mieszka ich np. pięć.

Krakowska straż miejska będzie też mogła ukarać tych, którzy rozmijają się z prawdą w sprawie posiadania kompostownika. To jednak dopiero od listopada. W znowelizowanej uchwale śmieciowej, znalazł się zapis mówiący o tym, że jeśli posiada się kompostownik, to od rachunku za wywóz odpadów można odliczyć złotówkę.

A jak to do tej pory wyglądało w praktyce? – Od 4 do 22 września strażnicy ujawnili pięć wykroczeń polegających na niezłożeniu deklaracji śmieciowej. W związku z tym nałożono dwa mandaty karne i pouczono trzy osoby – mówi Edyta Ćwiklik z biura prasowego krakowskiej straży miejskiej.

Ćwiklik przypomina również, że kontrole związane z gospodarką odpadami prowadzone są od siedmiu lat. Do tego zadania został oddelegowany 16-osobowy referat.

Kontrole od siedmiu lat

– Na co dzień sprawdzane jest, jak mieszkańcy wywiązują się z obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku. Kontrole nieruchomości polegają m.in. na weryfikacji posiadania pojemnika na odpady, weryfikacji wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów, sprawdzaniu stanu czystości w obrębie nieruchomości oraz postępowania z elektroodpadami, bateriami, odpadami wielkogabarytowymi – mówi przedstawicielka straży miejskiej.

W ciągu roku sprawdzanych w ten sposób jest nawet do 8 tys. nieruchomości. – Najczęściej ujawniane są wykroczenia polegające na niewłaściwym prowadzeniu selekcji odpadów powstających na terenie nieruchomości (w większości wykroczenia te ujawniane są w obrębie zabudowy wielorodzinnej, gdzie z jednego miejsca składowania odpadów korzysta wiele osób) – wyjaśnia Edyta Ćwiklik.

comments powered by Disqus