Nowoczesne i multimedialne muzeum na Kopcu Kościuszki już otwarte [ZDJĘCIA]

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

200 lat temu rozpoczęła się budowa Kopca Kościuszki. Obchody jubileuszowe rozpoczęły się od uroczystego otwarcia Muzeum Kościuszkowskiego.

– Inaugurujemy dzisiaj 200. rocznicę Kopca Kościuszki i jego Komitetu, a równocześnie zamykamy bardzo poważny projekt inwestycyjny, który realizowaliśmy przez kilka ostatnich lat – utworzenie pod Kopcem muzeum Kościuszki. Nasza ekspozycja jest bardzo nowoczesna, interaktywna i multimedialna. Pokazuje, że Kościuszko jest bohaterem wciąż potrzebnym – mówi prof. Mieczysław Rokosz, prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie.

Historia w kapsułach

200 lat Kopca Kościuszki i jego Komitetu upłynęło przede wszystkim na opiece konserwatorskiej tej narodowej pamiątki, jak i staraniom o utworzeniu miejsca poświęconego życiu i dokonaniom Kościuszki. Ich zwieńczeniem jest otwarcie Muzeum Kościuszkowskiego z wystawą „Kościuszko – bohater wciąż potrzebny”.

Historia życia generała została ujęta w kapsułach pamięci. I tak odwiedzający podążają ścieżką wiodącą od jego domu rodzinnego w białoruskiej Mereczowszczyźnie, przez Filadelfię i lata wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, wojnę z Rosją w obronie Konstytucji 3 Maja, aż na krakowski Rynek, miejsce złożenia przysięgi i rozpoczęcia powstania oraz pole bitwy pod Racławicami.

Więcej o Muzeum Kościuszkowskim >>> Kościuszko. Bohater naszych czasów

W nowym muzeum powstała również trasa edukacyjna dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wykonana z brązu makieta Kopca i fortu czy biblioteka kościuszkowska – unikatowy księgozbiór zakupiony przez Komitet. Odwiedzającym został udostępniony również ogród, najmłodsi będą mogli skorzystać z placu zabaw.

„Miejsce będzie żyło przez kolejne pokolenia”

Komitet zaczął przejmować od miasta zrujnowane części fortu od 1994 roku. Chodzi o Kaponierę, Bastion i Kurtynę, które Komitet za środki pozyskane od SKOZK mógł odbudować i adaptować do nowych celów.

Otwieramy dziś miejsce, które wywodzi się z przeszłości, ale jest nakierowane na przyszłość. Nie boimy się o przyszłość Kopca Kościuszki. Mamy tu część komercyjną, kulturalno – edukacyjną, monumentalny Kopiec – miejsce sacrum, a w trakcie realizacji ogromny kompleks rekreacyjno – parkowy w ruinach dawnego bastionu. To miejsce będzie żyło przez kolejne pokolenia – przyznaje  Maciej Wilamowski, dyrektor biura Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Inwestycja za miliony

Nowe Muzeum Kościuszkowskie zostało zrealizowane  dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich, przy wsparciu środków Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa oraz środków własnych Komitetu Kopca Kościuszki. Koszt inwestycji to prawie 13,5 mln zł (z czego 6,3 mln zł to fundusze unijne).

Obchody 200-lecia Kopca Kościuszki i Komitetu potrwają do listopada 2023 roku (tyle trwała budowa Kopca).

Trochę historii

Budowa Kopca Kościuszki rozpoczęła się 16 października 1820 roku, nazajutrz po trzeciej rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. Tego dnia odbyła się uroczystość założenia podstawy pomnika, który następnie budowano ze składki narodowej Polaków ze wszystkich zaborów.

W uroczystości wzięły udział władze Rzeczypospolitej Krakowskiej, przedstawiciele kapituły katedralnej wawelskiej i senatu uniwersyteckiego, przedstawiciele wszystkich stanów społecznych z Krakowa i z innych ziem Polski pod zaborami. Chłopi przywieźli ziemię z pola bitwy pod Racławicami.

comments powered by Disqus