Nowy park na południu miasta? Wszyscy radni są za

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Radni miejscy jednogłośnie poparli pomysł, by na terenach zielonych w rejonie ulic Krzemienieckiej i Baryckiej powstał Park Barycz. Do realizacji jeszcze daleko, ale ułatwieniem jest fakt, że teren należy do miasta i Skarbu Państwa.

Utworzenie parku zaproponowali teraz radni Michał Drewnicki i Józef Jałocha z klubu PiS. Radny Jałocha podkreślał jednak w wystąpieniu, że pomysł na Park Barycz wyszedł od stowarzyszenia mieszkańców jeszcze w 2007 roku, na etapie przygotowywania planu miejscowego.

Założenie jest takie, by teren zielony nie zmienił radykalnie charakteru, ale stał się bardziej dostępny dla mieszkańców. Miałyby się tam pojawić ścieżki, ławki, plac zabaw, tablice informacyjne dotyczące historii dzielnicy, oświetlenie, ale też i nowe nasadzenia. Wszelkie działania miałyby zostać poprzedzone konsultacjami społecznymi.

– Park powstaje na terenie pokopalnianym. Przeprowadzono tam rekultywację, zlikwidowano otwory eksploatacyjne, przywieziono 10 tysięcy metrów sześciennych ziemi – wyliczał radny Jałocha. Podkreślał, że miasto nie musiałoby wydawać pieniędzy na wykup terenu, ponieważ proponowany obszar parku obejmuje tylko działki należące do miasta i Skarbu Państwa. – Zarząd Zieleni Miejskiej już pracuje na tym terenie i prowadzi nasadzenia. Kwestia jest tylko taka, żeby to przywrócić mieszkańcom, żeby przyszłe pokolenia mogły korzystać z tego parku – argumentował.

A co z budową S7?

Sam pomysł utworzenia parku nie spotkał się z żadnym sprzeciwem, nie obyło się jednak bez spięcia, ponieważ radny Michał Starobrat zwrócił się do klubu PiS w sprawie planowanej budowy drogi S7.

– Bardzo proszę panów z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwość aby ten film pokazujący te piękne zielone tereny wysłali państwo do swoich kolegów z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i do pana ministra Adamczyka, na jakich pięknych zielonych terenach chcecie państwo zafundować mieszkańcom drogą ekspresową S7 – mówił. – To nieporozumienie, że klub Prawa i Sprawiedliwości w jednej inwestycji planuje mieszkańcom drogę ekspresową, a z drugiej strony obiecuje miejski park – komentował.

Radni w głosowaniu jednogłośnie poparli uchwałę kierunkową, która zobowiązuje prezydenta do podjęcia działań w sprawie utworzenia parku.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Swoszowice