Nowy projekt Politechniki Krakowskiej i MPO. Zaprojektują idealną altanę śmietnikową

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Wytyczne, wypracowane w ciągu dwóch miesięcy prac studentów, ekspertów PK i MPO, posłużą do projektowania wiat śmietnikowych w nowych budynkach i osiedlach.

Politechnika Krakowska i Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania zaczynają nowy projekt. W jego ramach studenci wspólnie z ekspertami z uczelni oraz specjalistami z MPO wezmą na warsztat altany i wiaty śmietnikowe. W Krakowie to aż 15 tys. punktów odbioru odpadów. Codziennie odbieranych z nich jest 24 tys. pojemników z odpadami, każdy o wadze nawet 200-300 kg. Przeciętny krakowianin już teraz produkuje średnio blisko pół tony śmieci rocznie.

Mają ułatwić segregację odpadów

Altany śmietnikowe to kluczowy, pierwszy element skomplikowanego procesu gospodarowania odpadami w mieście. Tymczasem w Krakowie często są one niefunkcjonalne i dla mieszkańców, i dla służb komunalnych. – Trzeba planować je tak, by pomagały mieszkańcom miasta w segregacji odpadów, były czyste i dobrze zorganizowane, nie odstraszały bałaganem i odorem, a służbom komunalnym ułatwiały odbiór śmieci i ich dalsze przetwarzanie – mówi prof. Agnieszka Generowicz, ekspertka z Politechniki Krakowskiej, koordynatorka naukowa projektu „Altana przyszłości”.

Potrzeba zainicjowania w Krakowie działań przeznaczonym miejscom odbioru odpadów wynikła z analiz i doświadczeń ekspertów MPO, zajmujących się organizacją tego procesu. – Altany i wiaty śmietnikowe są na początku łańcucha gospodarki odpadami. Nikt nie zwraca na nie uwagi, kiedy odpady są gromadzone i wywożone w najwyższych standardach. Gdy korzystanie z nich rodzi uciążliwości i dla mieszkańców, i dla służb komunalnych – może to niekorzystnie wpływać na cały zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi i podnosić jego koszty – środowiskowe i ekonomiczne – tłumaczy Henryk Kultys, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie.

Dodaje, że „nieprawidłowo funkcjonujące miejsca gromadzenia odpadów mogą zniechęcać mieszkańców do segregacji czy ogólnie dbania o czystość przestrzeni wspólnej”. – A przez to utrudniać gospodarkę odpadami, w tym tak ważne jej etapy jak przygotowanie odpadów do ponownego użycia, recykling, a w finale ograniczenie składowania odpadów. Mamy nadzieję, że wspólnie ze studentami i ekspertami politechniki wypracujemy uniwersalne rozwiązania przyszłości – podkreśla.

Modelowy przykład lokalizacji i budowy wiaty śmietnikowej

W ramach projektu ma powstać modelowy przykład lokalizacji i budowy wiaty śmietnikowej. – Multidyscyplinarne grupy studenckich innowatorów przeanalizują miejsca odbioru odpadów od mieszkańców Krakowa, firm czy instytucji. Przyjrzą się konkretnym, rodzącym problemy w użytkowaniu przykładom krakowskich wiat na odpady i na tej bazie stworzą modelowe projekty altan śmietnikowych dla różnych lokalizacji i różnych potrzeb. Wskażą modelowe rozwiązania w zakresie lokalizacji, projektowania i budowy wiat, które mogą stać się wytycznymi dla deweloperów, wspólnot mieszkaniowych, administratorów i zarządców nieruchomości oraz wszystkich, którym zależy na estetyce i proekologicznych rozwiązaniach dla naszego miasta – wyjaśnia prof. Agnieszka Generowicz.

Wzorcowe wytyczne, wypracowane w ciągu dwóch miesięcy prac studentów i ekspertów PK i MPO, posłużą do projektowania wiat śmietnikowych w nowych budynkach i osiedlach, ale też do rewitalizacji istniejących już w Krakowie punktów gromadzenia odpadów, w których mieszkańcy i służby komunalne napotykają na liczne trudności.