Nowymi torami do Myślenic, Niepołomic i Olkusza. Jest dofinansowanie

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Ponad 1200 km linii kolejowych zostanie objętych dofinansowaniem w ramach Programu Kolej Plus. Na liście są cztery projekty z Małopolski, w tym trzy dotyczące budowy nowych linii i jeden dotyczący remontu.

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyła ocenę dokumentów ze wstępnymi studiami planistyczno-prognostycznymi, które przygotowały samorządy województw. Wszystkie zgłoszone projekty były oceniane według takich samych kryteriów określonych w wytycznych naboru, uwzględniając różne aspekty, m.in. demograficzno-społeczny, środowiskowy, ekonomiczny, techniczno-eksploatacyjny oraz wyniki analiz studialnych.

Gratuluję wszystkim samorządom, których projekty zostały zakwalifikowane do realizacji w ramach Programu Kolej Plus. Naszym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu. Duże zainteresowanie samorządów programem świadczy o tym, że kolej jest ważnym elementem rozwoju regionów – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

34 projekty

Do realizacji zakwalifikowano 34 inwestycje dotyczące infrastruktury kolejowej w jedenastu województwach. Na liście znalazło się:

• 10 projektów dot. rewitalizacji linii na łączną długość ok. 315 km,

• 14 projektów dot. odbudowy lub rozbudowy linii na łączną długość ok. 516 km,

• 7 projektów dot. budowy nowych linii na łączną długość ok. 189 km,

• 3 projekty dokumentacyjne dotyczące ok. 183 km linii kolejowych.

Pierwsze przetargi mogą ruszyć pod koniec 2022 roku, co będzie uzależnione od podpisywania umów pomiędzy PKP PLK SA a poszczególnymi jednostkami samorządu. Co istotne, budżet programu zostanie zwiększony o 5,6 mld zł, do ponad 11 mld zł.

Co w Małopolsce?

W naszym regionie dofinansowanie otrzymają cztery projekty. Trzy dotyczą budowy nowych torów, a jeden – modernizacji istniejącej linii:

- Budowa połączenia kolejowego Kraków – Myślenice

- Budowa połączenia kolejowego Kraków – Niepołomice

- Budowa połączenia kolejowego Kraków – Olkusz

- Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odc. Gorlice – Jasło celem usprawnienia połączenia Kraków – Jasło wraz z rewitalizacją linii kolejowej nr 110 i budową łącznicy pomiędzy ww. liniami

comments powered by Disqus