Obchody Dnia Judaizmu w Krakowie. Warsztaty kulinarne, nabożeństwo i spotkanie przy stole

Spotkanie przy stole i nabożeństwo w kaplicy uniwersyteckiej UPJPII to dwa główne wydarzenia krakowskich obchodów 23. Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.

Dzień Judaizmu jest jedną z najważniejszych inicjatyw dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce.

– Dzień Judaizmu to okazja do spotkania przedstawicieli obydwu społeczności, a taki bezpośredni kontakt najskuteczniej pokonuje uprzedzenia i pozwala dostrzec w drugim człowieku brata – mówi ks. prof. Łukasz Kamykowski, przewodniczący Rady Dialogu Archidiecezji Krakowskiej, która jest w tym roku głównym organizatorem krakowskich obchodów.

Świętowanie

Głównym tematem Dnia Judaizmu będzie dzień święty i świętowanie, zgodnie z tegorocznym hasłem, pochodzącym z Księgi Wyjścia: „Pamiętaj o dniu szabatu, aby należycie go świętować”.

W programie znalazły się spotkanie przy stole, nabożeństwo w kaplicy uniwersyteckiej UPJPII, spotkanie z przedstawicielką społeczności żydowskiej, promocja książki i wspólne przygotowywanie tradycyjnych chałek.

– Dzień Judaizmu ma głęboki wymiar teologiczny, który dotyka samej tożsamości chrześcijaństwa. W tym dniu Kościół szczególnie przygląda się swoim żydowskim korzeniom i przypomina o tym, o czym mówił w rzymskiej synagodze św. Jan Paweł II, że „religia żydowska nie jest dla naszej religii rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym” – podkreśla ks. Kamykowski.

Dwa wydarzenia

W Krakowie jest już tradycją, że główną część przygotowań bierze na siebie raz strona chrześcijańska, a raz żydowska. Główne wydarzenie jest organizowane w kościele franciszkanów lub w synagodze Tempel.

Tym razem formuła została nieco zmodyfikowana, ponieważ odbędą się dwa wydarzenia centralne.

W czwartek 16 stycznia o godz. 18.00 w auli bł. Jakuba Strzemię w klasztorze franciszkanów przy ul. Franciszkańskiej 4 odbędzie się spotkanie z udziałem kardynała Stanisława Dziwisza i Przewodniczącego Gminy Wyznaniowej Żydowskiej Tadeusza Jakubowicza. W programie znajdzie się czas zarówno na modlitwę i śpiew w języku polskim i hebrajskim, jak i na krótkie prelekcje.

Drugim wydarzeniem centralnym będzie nabożeństwo z udziałem metropolity krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego w kaplicy uniwersyteckiej UPJPII, które odbędzie się 17 stycznia o godz. 13.00 w kaplicy Św. Jana Pawła II przy ul. Franciszkańskiej 1.

Spotkania i warsztaty kulinarne

W przygotowania angażują się też inne działające w Krakowie organizacje. Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze” zaprasza na poświęcone żydowskiemu świętowaniu spotkanie z Zofią Radzikowską – zasłużoną i aktywną członkinią społeczności żydowskiej. Odbędzie się ono w poniedziałek 13 stycznia o godz. 18.00 w JCC Krakow przy ul. Miodowej 24, a poprowadzi je Janusz Poniewierski.

Klub Inteligencji Katolickiej organizuje promocję wydanej niedawno książki ks. prof. Łukasza Kamykowskiego „Obraz Izraela i Żydów w myśli chrześcijańskiej” cz. 2, z udziałem Zofii Radzikowskiej, prof. Aleksandra Skotnickiego i Henryka Woźniakowskiego. Wydarzenie zostało zaplanowane na środę 15 stycznia o godz. 18.00 w siedzibie KIK przy ul. Siennej 5.

Z kolei JCC Krakow włącza się w organizację Dnia Judaizmu zapraszając na warsztaty kulinarne. Rabin Avi Baumol nie tylko nauczy, jak zaplatać żydowską chałkę, ale też opowie, jakie wiążą się z tym tradycje. Spotkanie odbędzie się w środę 15 stycznia o godz. 18.00 w JCC Krakow przy ul. Miodowej 24, a przygotowane podczas warsztatów chałki trafią na stół podczas organizowanego dzień później wydarzenia w auli u franciszkanów. Na warsztaty obowiązują zapisy pod adresem rsvp@jcckrakow.org.