Od dziś kierowcy pojadą nowym odcinkiem zakopianki [ZDJĘCIA]

fot. GDDKiA

We wtorek, wczesnym popołudniem, udostępniona zostanie dla ruchu prawa jezdnia nowej zakopianki pomiędzy Lubniem i Naprawą, w kierunku Zakopanego. Dzięki temu ruch w obydwu kierunkach będzie się odbywał dwoma pasami.

Odcinek drogi S7 Lubień – Naprawa ma długość 7,6 km. Przy dwujezdniowej drodze klasy S powstają dwa Miejsca Obsługi Podróżnych: Lubień i Krzeczów. Około 24% drogi przebiega po obiektach, a 49 % w wykopach. Wybudowano 10 obiektów inżynierskich dla każdej jezdni oraz sześć małych obiektów na potoku Krzywańskim.

W Naprawie omijamy tunel

Na jezdni w kierunku Nowego Targu i Zakopanego dopuszczalna będzie prędkość 100 km/godz. jednak przed końcem odcinka trzeba zredukować prędkość do 50 km/godz., ponieważ jest tu zawężenie do jednego pasa ruchu. Po dojechaniu do Naprawy trzeba zjechać na drogę powiatową, która została przebudowana, aby mogła przejąć ruch z drogi ekspresowej. Tą drogą, po ok. 500 m, dojeżdżamy do tzw. starej zakopianki i omijamy budowę tunelu.

GDDKiA ostrzega, że z uwagi na zawężenie do jednego pasa ruchu i ograniczenie prędkości, podczas dużego natężenia ruchu w Naprawie mogą wystąpić zatory.

Prace poza jednią

Ukończona budowa jezdni nie oznacza zakończenia całej inwestycji. Będą jeszcze wykonywane m.in. roboty ziemne i melioracyjne pod obiektami inżynierskimi. Kontynuowane są prace przy budowie ogrodzenia trasy. Nie będzie też można korzystać z miejsc obsługi podróżnych: MOP Lubień i MOP Krzeczów, gdyż tu również trwają prace wykończeniowe. Wszystkie te roboty będą kontynuowane dopóki pozwolą na to warunki atmosferyczne.