Postanowienie sądu w sprawie likwidacji spółki Kraków5020

Kierownictwo spółki i były rzecznik prasowy Filip Szatanik (pierwszy od lewej) fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę spółki Kraków5020 na uchwałę radnych w sprawie jej likwidacji.

Pod koniec kwietnia radni miejscy przegłosowali obywatelski projekt uchwały dotyczący likwidacji spółki gminnej Kraków5020. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który odrzucił skargę kierownictwa spółki domagającego się unieważnienia uchwały.

W piśmie do sądu pełnomocnik Kraków5020 przekonywał, że decyzja o likwidacji spółki została podjęta bez zgody prezydenta miasta, który pełni funkcję zgromadzenia ogólnego wspólników i decyduje o ewentualnym rozwiązaniu firmy. Na poparcie swojej tezy przywołał również kilka wyroków sądów w podobnych sprawach. Spółka wskazała również, że zagrożony jest jej byt prawny poprzez wykreślenie z rejestru przedsiębiorców (KRS), co w konsekwencji uniemożliwi jej prowadzenia działalności gospodarczej.

Pełnomocnik rady miasta odpierał zarzuty, twierdząc, że radni podjęli uchwałę w zakresie swoich uprawnień jednocześnie nie wkraczając w kompetencje prezydenta. Oprócz tego podkreślił, że przedstawiciele spółki nie wykazali interesu prawnego, który jest podstawą do merytorycznego rozpoznania sprawy.

Postanowienie

23 sierpnia sąd odrzucił skargę, ponieważ spółka nie wykazała interesu prawnego. Uchwała mogłaby naruszać najwyżej interes faktyczny – samej spółki lub jej kierownictwa. Uchwała nie powoduje również wykreślenia z rejestru przedsiębiorców, do tego niezbędna jest decyzja prezydenta miasta, jako walnego zgromadzenia wspólników.

WSA nie rozpatrzył pisma o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały, ponieważ wniosek ten można rozpatrzyć dopiero po skutecznym wniesieniu skargi. W tym przypadku tak nie było. Postanowienie jest nieprawomocne.