News LoveKraków.pl

Przebudowa głównej ulicy w Tyńcu ma ruszyć jeszcze w kwietniu

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Wykonawca i urzędnicy są już na ostatnim etapie przygotowań do rozpoczęcia budowy chodnika na fragmencie ul. Bogucianka w Tyńcu. Prace będą szeroko zakrojone i będą się wiązały z utrudnieniami w ruchu.

Cały przebudowywany odcinek, od ul. Benedyktyńskiej do ul. Walgierza Wdałego, ma ok. 420 m długości. Oprócz nowego chodnika w ramach inwestycji wybudowana też zostanie nowa jezdnia. Wykonawca rozpocznie prace od podziemnych instalacji. To m.in. rury kanalizacji deszczowej, o średnicy do 60 cm, które trzeba ułożyć na dużej głębokości, mniej więcej na środku jezdni. Do tego należy doliczyć kanalizację sanitarną, sieć wodociągową, teletechniczną, elektryczną czy gazową. Na całej długości trzeba wybudować nowe oświetlenie uliczne.

112 dojedzie

Jak informowaliśmy pod koniec lutego, prace będą się wiązały z zamknięciem przebudowywanego odcinka dla ruchu, z wyjątkiem zapewnienia dojazdu do posesji. W ciągu ostatnich tygodni zmieniły się natomiast ustalenia dotyczące komunikacji miejskiej.

Po przeprowadzonych próbach wiadomo już, że długie autobusy linii 112 są w stanie zawrócić na skrzyżowaniu ul. Bogucianka i Benedyktyńskiej. Dzięki temu autobus dalej będzie mógł dowozić mieszkańców do samego osiedla, a pasażerowie będą mogli uniknąć zapowiadanych przesiadek przy ul. Kolnej ze 112 do małych pojazdów. Wyjątkiem będą te okresy – zgodnie z zapowiedziami, możliwie jak najkrótsze – kiedy prace będą prowadzone na samym skrzyżowaniu. Wówczas zostanie wprowadzony scenariusz z przesiadką przy ul. Kolnej.

Jak mówi nam radny miejski Marek Sobieraj, prac na skrzyżowaniu można się spodziewać w początkowym i w końcowym okresie całej inwestycji, przerwy w ruchu będą krótkie i zapowiadane z wyprzedzeniem. To informacja ważna również z punktu widzenia ruchu turystycznego do opactwa benedyktynów, do którego dojeżdżają autokary z pielgrzymami.

– Linia 203 będzie natomiast dojeżdżała od Skawiny do pętli Tyniec Kamieniołom. Stamtąd również małe busy będą dowoziły pasażerów do skrzyżowania z ul. Walgierza Wdałego. Ma to takie uzasadnienie, że autobusy linii 203 nie miałyby tam możliwości zawrócenia – tłumaczy radny Sobieraj. O ułatwienie dojazdu od tej strony osiedla wnioskowali mieszkańcy.

Początek w kwietniu

Dokładny termin rozpoczęcia prac nie został jeszcze ostatecznie ustalony. Najpierw potrzebne jest zatwierdzenie projektu organizacji ruchu i odczekanie czasu potrzebnego do jej wprowadzenia. Można się spodziewać, że stanie się to po połowie kwietnia.

Całe zadanie ma się zakończyć do 29 grudnia, ale podczas spotkania w lutym wykonawca deklarował, że przy sprzyjających warunkach, jeśli nie pojawią się nieoczekiwane problemy, jest w stanie przeprowadzić roboty w ciągu sześciu miesięcy.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Dębniki