Radni chcą zaapelować do prezydenta. Chodzi o „lex Czarnek”

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Klub radnych Platforma Koalicja Obywatelska stworzył projekt rezolucji do prezydenta Andrzeja Dudy. Chodzi o zawetowanie nowelizacji prawa oświatowego.

„Rada Miasta Krakowa wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec wprowadzenia ww. ustawy, a tym samym nadrzędnej roli Kuratora Oświaty wobec Rady Rodziców, jak również próby upolitycznienia szkół oraz pozbawienia ich autonomii zarządzania. Rada Miasta Krakowa apeluje do Prezydenta RP o zawetowanie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw” – taką treść rezolucji będą chcieli przegłosować radni z PO.

Jak przekonują, tzw. lex Czarnek, czyli projekt zmian w prawie oświatowym, był procedowany bez konsultacji społecznych

– Mimo zainteresowania i chęci rozmów ze strony oświatowych organizacji pozarządowych oraz związków zawodowych, ich głos nie został wysłuchany. To podważenie fundamentów odpowiedzialnego prawodawstwa – twierdzą radni.

– Rodzice powinni mieć możliwość wpływu na to, jaki program wychowawczo-profilaktyczny jest realizowany w szkole. Powinni także mieć prawo zgłaszania propozycji zajęć dodatkowych w szkołach. Zmiany zaproponowane w ustawie niestety jednoznacznie ograniczają możliwości rodziców i dają nadrzędną rolę kuratorowi – przypominają autorzy projektu rezolucji.

Przypomnijmy, że Andrzej Duda był radnym Krakowa VI kadencji (po przegranej w walce o stanowisko prezydenta miasta), zrzekł się mandatu, gdy został wybrany do Sejmu w 2011 roku.