Radni podjęli decyzję. Na terenie dawnego KL Plaszow powstanie muzeum

Radni podjęli decyzję w sprawie utworzenia Muzeum - Miejsca Pamięci KL Plaszow fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Rada Miasta Krakowa podjęła decyzję o utworzeniu Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow.

Radni niemal jednogłośnie opowiedzieli się za prezydenckim projektem uchwały. „Za” głosowało 37 radnych, kilku wstrzymało się od głosu.

Głos mieszkańców 

Projekt po raz pierwszy był omawiany przez radnych podczas sesji, która odbyła się 30 września. Wówczas radni klubu Kraków dla Mieszkańców – Łukasz Gibała i Łukasz Maślona – złożyli poprawkę, która zakładała, że do prac nad utworzeniem muzeum zostaną włączeni mieszkańcy.

Chodzi o powołaną przez prezydenta radę, w skład której wejdzie przynajmniej dwóch mieszkańców, w tym jeden mieszkaniec dzielnicy Podgórze.

Prezydent Krakowa zaopiniował poprawkę radnych negatywnie.

– Opinia prezydenta jest negatywna, ponieważ działa już rada społeczna, powołana zarządzeniem prezydenta w styczniu 2017 roku. Ponadto, w skład tej rady wchodzi dwóch przedstawicieli mieszkańców Podgórza, dodatkowo działa również zespół zadaniowy ds. utworzenia Muzeum – Miejsca Pamięci na terenie dawnego KL Plaszow – wyjaśniała decyzję prezydenta Katarzyna Olesiak, dyrektor wydziału kultury urzędu miasta.

Tak czy nie?

Jan Stanisław Pietras z klubu Kraków dla Mieszkańców podkreślał, że głos mieszkańców w sprawie utworzenia muzeum jest kluczowy.

– Uważamy, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby wskazane osoby brały udział w nadzorowaniu tworzenia muzeum. Ten „czynnik społeczny” powinien być elementem pracy tego podmiotu – zaznaczał radny.

Natomiast radny Adam Kalita stwierdził, że „tworzenie bytów na tym etapie nie jest najlepszym pomysłem”.

– Będziemy procedować druk, który mówi wyłącznie o powstaniu nowej instytucji. Myślę, że dopiero na późniejszym etapie będziemy mówili o realizacji tego muzeum. Wtedy istotna będzie opinia nie tylko mieszkańców, ale i radnych. Na razie musi powstać instytucja, a później się zastanowimy kiedy będziemy ją budować. Na tym etapie kluczowe będą opinie mieszkańców całego Krakowa. Nie mówimy tylko o sąsiadach tego terenu. Na razie zostawmy ten komitet społeczny, niech doprowadzi do powstania instytucji kultury – mówił Kalita. –  Później będziemy się zastanawiać, czy mamy pieniądze, czy tak naprawdę budowa muzeum będzie musiała zostać przesunięta w czasie z wiadomych względów – dodał.

Ostatecznie większość radnych zagłosowała za poprawką Łukasza Gibała i Łukasza Maślony.

Kiedy powstanie muzeum?

Muzeum według planów ma rozpocząć działalność 1 stycznia 2021 roku. Będzie to samorządowa instytucja kultury miasta, prowadzona wspólnie z ministerstwem kultury. Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow powstanie na gruntach należących do miasta, Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie i Skarbu Państwa. Łącznie obejmie swym zasięgiem obszar prawie 40 hektarów (znajdujący się w rejestrze zabytków) i teren przyległy o powierzchni ok. 3 hektarów.

Utworzenia muzeum na terenie dawnego obozu KL Plaszow obawiają się okoliczni mieszkańcy. Chodzi przede wszystkim o tłumy turystów (według szacunków Muzeum Krakowa miejsce to może odwiedzać ich rocznie pół miliona) czy dewastację przyrody – i co za tym idzie – wycinki drzew pod budowę Memoriału i parkingu. Dlatego też proponowali, by na tym terenie utworzyć Park Pamięci.

„Będziemy walczyć dalej”

– Popierając upamiętnienie, apelowaliśmy o czasowe wstrzymanie utworzenia nowej jednostki, do czasu zmiany kuriozalnego projektu przepychanego przez Muzeum Krakowa i Prezydenta Jacka Majchrowskiego. Projektu, który skutkować będzie wycięciem 300 drzew, wydaniem 30 milionów z miejskiej kasy i sprowadzeniem nawet miliona osób do tej części Krakowa. Apelowaliśmy o zmianę projektu na bardziej przyjazny mieszkańcom i środowisku. Na razie się nie udało, ale będziemy walczyć. Wierzymy, że nadal jest to możliwe – napisało na facebookowym profilu Stowarzyszenie „Stop Ogradzaniu Krzemionek”.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Podgórze