Radni zdecydowali. Będą nowe stawki za parkowanie

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Na nadzwyczajnej sesji rada miasta podjęła decyzję o zmianach w strefie płatnego parkowania. Będzie drożej, choć nie tak, jak w pierwotnej propozycji.

Podczas środowej nadzwyczajnej sesji radni dyskutowali już o innej propozycji urzędników, niż przed tygodniem. W pierwotnej wersji stawki opłaty za parkowanie miały być zdecydowanie wyższe, w wysokości 9 zł, 7 zł i 5 zł za pierwszą godzinę, w zależności od podstrefy. Po burzliwej dyskusji (o której pisaliśmy TUTAJ), prezydent przedstawił autopoprawkę, w której proponowane ceny zostały obniżone odpowiednio do 6 zł, 5 zł i 4 zł. W nowej propozycji obniżono też ceny abonamentów ogólnodostępnych i zlikwidowano proponowany abonament dla samochodów urzędów.

– Ustępujemy pod siłą argumentów i głosów, ale jesteśmy na granicy ryzyka, żeby ten eksperyment się sprawdził. Nie wiem, czy te kwoty w wystarczającym stopniu skłonią mieszkańców do rezygnacji z wjazdu do strefy płatnego parkowania. Uważamy, że wszystkie inne kwoty staną się askuteczne, nie doprowadzą do żadnych zmian – przekonywał radnych wiceprezydent Andrzej Kulig.

Mnóstwo poprawek

W dyskusji radni przedstawiali swoje poprawki, których złożono łącznie aż 47. Postulowane zmiany dotyczyły zarówno samych stawek za parkowanie, jak i cen abonamentów czy wysokości kar, jak i zmiany założeń, np. poprzez wprowadzenie wyższych opłat dla osób spoza Krakowa czy 15 darmowych minut parkowania.

Poparcie uzyskała tylko część z nich. Jedna z ważniejszych to poprawka radnego Adama Migdała, by zamiast przez cały tydzień strefa obowiązywała tylko w dni robocze i soboty, z wyłączeniem niedziel. Przyjęte też zostały propozycje radnego Rafała Komarewicza co do wysokości cen abonamentów ogólnodostępnych. Skorygowane zostały granice strefy, m.in. na terenie Podgórza (do ul. Wadowickiej), Zwierzyńca (do Rudawy), Krowodrzy (do ul. Piastowskiej) i Grzegórzek (do torów kolejowych).

Jest decyzja

Ostatecznie radni przegłosowali uchwałę. Po głosowaniu klub radnych PiS zgłosił votum separatum.

Po zmianach zapłacimy:

- 6 zł za każdą godzinę parkowania w strefie A (zobacz mapę)

- 5 zł za każdą godzinę parkowania w strefie B

- 4 zł za każdą godzinę parkowania w strefie C

- 500 zł za abonament ogólnodostępny obowiązujący w strefie A

- 400 zł za abonament ogólnodostępny obowiązujący w strefie B

- 300 zł za abonament ogólnodostępny obowiązujący w strefie C

- 750 zł za abonament ogólnodostępny obowiązujący we wszystkich strefach

- 150 zł kary za brak wniesienia opłaty

Stawki za abonament mieszkańca (10 zł za miesiąc) nie ulegają zmianie. 

Zgodnie z przyjętą uchwałą, już we wrześniu strefa zostanie powiększona o obszar os. Podwawelskiego i Zabłocia. Zapisy dotyczące stawek zaczną obowiązywać w połowie grudnia. Pozostałe korekty granic strefy, w tym m.in. rozszerzenie jej na Grzegórzkach do linii kolejowej, wejdą w życie we wrześniu przyszłego roku. 

comments powered by Disqus