Ranking szkół wyższych. UJ oddał pierwsze miejsce, AGH też w czołówce

fot. Krzysztof Piotr Kalinowski
Uniwersytet Jagielloński, który w dwóch ostatnich latach zajmował pozycję lidera, został sklasyfikowany na drugim miejscu w XXIII Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022. Wysoko, na czwartym miejscu, jest również Akademia Górniczo-Hutnicza.

Najlepszą uczelnią akademicką w 2022 roku, według rankingu Perspektywy, został Uniwersytet Warszawski (100 pkt). Zaledwie 0,6 pkt mniej uzyskała najstarsza polska uczelnia - Uniwersytet Jagielloński - który był liderem w 2020 i 2021 roku. Trzecie miejsce przypadło Politechnice Warszawskiej (84 pkt), a czwarte ex aequo zajmują Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (80,9 pkt) i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (80,5 pkt).

Politechnika Krakowska (57,3 pkt) zajmuje 32. miejsce. Uniwersytet Ekonomiczny (52,3 pkt) i Uniwersytet Rolniczy (51,9 pkt) - 47. W drugiej pięćdziesiątce rankigu znalazły się Uniwersytet Pedagogiczny (miejsca 61-70), Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (71-80), Akademia Ignatianum (80+), Akademia Wychowania FIzycznego (80+) i Krakowska Akademia (80+).

Ranking Uczelni Akademickich Perspektywy 2022 obejmuje polskie uczelnie akademickie (publiczne i niepubliczne), które posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora oraz posiadają minimum 200 studentów studiów stacjonarnych. W Rankingu uwzględnione zostaną uczelnie, które miały minimum dwa roczniki absolwentów.

Na ocenę składają się następujące czynniki:

Fot.: https://2022.ranking.perspektywy.pl/
Fot.: https://2022.ranking.perspektywy.pl/

comments powered by Disqus