Rondo Mogilskie czekają zmiany

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Radny Łukasz Gibała przygotował pismo zakładające zmiany w funkcjonowaniu i wyglądzie ronda Mogilskiego. Interpelacja doczekała się odpowiedzi ze strony prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

Dziesięć lat funkcjonowania ronda Mogilskiego w obecnym kształcie to wystarczający czas, zdaniem radnego Gibały, aby wprowadzić innowacje. Radny przeprowadził wywiad i przygotował pismo zawierające najczęściej zgłaszane uwagi i postulaty mieszkańców.

Mało zieleni, betonowy charakter

W piśmie przygotowanym przez radnego Gibałę możemy znaleźć informację, że mieszkańcy najczęściej zwracają uwagę na niewykorzystaną przestrzeń w okolicach ruin fortu i placu, jak również pomiędzy fortem, a północną stroną ronda. Radny proponuje, aby w tych miejscach powstały kawiarnie, zielone skwery czy skatepark, w ramach realizacji uchwały o budowie skateparku w każdej dzielnicy.

Problematyczna nawierzchnia

Możliwości ewentualnego zagospodarowania terenu ronda Mogilskiego to nie jedyne propozycje radnego Gibały. Kolejną problematyczną kwestią jest nawierzchnia ciągów pieszych i rowerowych oraz ich kolizyjność. Radny zwraca uwagę, że ścieżki rowerowe, rolkarskie i piesze poprowadzone są w sposób narażający poszczególnych użytkowników na konflikty i kolizje. Nie pomaga w tym zmienna nawierzchnia na obszarze ronda Mogilskiego. Według radnego warto rozważyć zaprojektowanie układu ścieżek na nowo.

Prezydent odpowiada

W piśmie stanowiącym odpowiedź na zapytania radnego Gibały prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zakłada ewentualną wymianę nawierzchni i zmianę układu ścieżek, jeśli skatepark powstanie na obszarze ronda. Perspektywa takiej realizacji może w przyszłości skutkować zmianą zagospodarowania istniejącego układu funkcjonalno-przestrzennego.

Ponadto na obszarze ronda Mogilskiego Zarząd Zieleni Miejskiej planuje kontynuację projektu „Superścieżka”. W jego ramach fragment Fortu Mogilskiego ma zostać zaaranżowany w formie zadaszonej sceny, przeznaczonej docelowo na potrzeby imprez czasowych.

Kontakt z deskorolkarzami

Jak zapewnia prezydent Majchrowski, przedstawiciele Zarządu Zieleni Miejskiej są w stałym kontakcie z użytkownikami hulajnóg wyczynowych, deskorolkarzami i rolkarzami w sprawie zagospodarowania przestrzeni miejskiej pod ewentualną budowę skateparków. Przygotowywany jest również program „Skateparki w naszej dzielnicy”, zakładający odpowiednią bliskość skateparków w stosunku do miejsc zamieszkania. Dojazd do takiego parku, na przykład na hulajnodze ma zająć maksymalnie 20 minut.

comments powered by Disqus