Ruszyła rekrutacja na UJ. W ofercie siedem nowości i 17 tysięcy miejsc

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

1 czerwca w samo południe otwarty został nabór dla obywateli polskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2022/2023.

W tegorocznej rekrutacji przewidziano nieco ponad 17 tysięcy miejsc dla przyszłych studentów. Dla najliczniejszej grupy kandydatów, czyli absolwentów szkół średnich przeznaczone jest niemal 10 tysięcy miejsc.

Podobnie jak w poprzednich latach, warunkiem przystąpienia do rekrutacji będzie wynik z matury zdanej na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym w przypadku języków obcych. Wyjściowy próg minimalny wymagany do przyjęcia tj. średnia ważona z wymaganych przedmiotów wynosi 40/100 punktów.

W ofercie dydaktycznej pojawiło się kilka nowości:

- studia polskie dla cudzoziemców – stacjonarne studia pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim na Wydziale Polonistyki; to unikalne w skali całego kraju studia, które dadzą cudzoziemcom szansę na nauczenie się języka polskiego, ale także na poznanie literatury, historii i kultury naszego kraju;

oraz stacjonarne studia drugiego stopnia (w języku polskim):

- chemia zrównoważonego rozwoju (Wydział Chemii); ukierunkowane na zagadnienia dotyczące szeroko pojętej chemii środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w zakresie nowoczesnych technologii proekologicznych;

- laboratoria kultury współczesnej (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej); studenci, którzy podejmą kształcenie na tym kierunku poznają tajniki tworzenia współczesnej kultury i subkultur;

- studia strategiczne nad Azją (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych); realizacja programu tego kierunku pozwoli na wykształcenie specjalistów z zakresu stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa i działalności gospodarczej, dodatkowo mogących się pochwalić znajomością jednego z języków orientalnych – arabskiego, chińskiego, japońskiego albo koreańskiego.

- twórcze pisanie (Wydział Polonistyki); studia uczą przede wszystkim posługiwania się literackim językiem polskim w tworzeniu tekstów artystycznych i użytkowych;

- zarządzanie w ochronie zdrowia (Wydział Nauk o Zdrowiu we współpracy z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej); studia dają przygotowanie potrzebne do pracy na pozamedycznych stanowiskach pracy w rozwijającym się sektorze ochrony zdrowia, w tym do kierowania, administrowania i koordynowania opieką zdrowotną.

Po raz pierwszy odbędzie się także rekrutacja na studia studia Una Europa Bachelor in European Studies. Są to studia pierwszego stopnia, których program opracowały wspólnie europejskie uczelnie zrzeszone w sieci Una Europa. W ramach tego kierunku, studenci będą rozwijać wiedzę na temat podstawowych aspektów i wartości Unii Europejskiej, jak również państw europejskich i społeczeństw w środowisku międzynarodowym. Rekrutacja prowadzona przez uniwersytet partnerski KU Leuven (ghum.kuleuven.be/EN/baes/apply).

Wszystko będzie jasne 22 lipca

Zakończenie tury podstawowej rekrutacji dla obywateli polskich na studia jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim wyznaczono na 5 lipca (lub 7 lipca w przypadku studiów, na które nie obowiązuje egzamin), a ogłoszenie wyników na 15 lipca. Nabór na studia drugiego stopnia zakończy się 10 (lub 15 lipca na studia bez egzaminów), a kandydaci dowiedzą się o jego rezultacie 22 lipca. Rekrutacja w dodatkowych turach, będzie prowadzona do połowy września, pod warunkiem, że będą jeszcze wolne miejsca.

Obecnie trwa druga tura rekrutacji dla cudzoziemców i na studia prowadzone w językach obcych. Zakończy się ona 12 czerwca, a wyniki zostaną ogłoszone 1 lipca.