Są wyniki rekrutacji do przedszkoli. Zostało ponad tysiąc wolnych miejsc

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W piątek opublikowane zostały wyniki rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Zostały wolne miejsca, ale w niektórych przedszkolach trzeba było odrzucić sporo podań.

W tegorocznym naborze samorządowe przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych przygotowały łącznie 17 241 miejsc (przedszkola – 16 818, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 423). Przedszkola niesamorządowe przedstawiły ofertę 2429 miejsc.

W rekrutacji elektronicznej uczestniczyły zarówno przedszkola i szkoły samorządowe, jak i przedszkola niesamorządowe.

Nie wszyscy się załapali

W toku rekrutacji złożono i potwierdzono 19 009 podań. Kolejnym etapem, następującym po weryfikacji spełniania wymagań formalnych, było zakwalifikowanie do przyjęcia 18 498 dzieci. Po zakończeniu rekrutacji elektronicznej w samorządowych przedszkolach i szkołach podstawowych pozostało 735 wolnych miejsc. Dodatkowo, w przedszkolach publicznych i niepublicznych niesamorządowych, które brały udział w elektronicznej rekrutacji, wolnych pozostaje 355 miejsc. Po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji liczba wolnych miejsc wynosi 1172.

W poprzednich latach regułą było, że część rodziców zakwalifikowanych dzieci nie potwierdzała woli przyjęcia dziecka do przedszkola – w rezultacie zwalnianych było około pół tysiąca miejsc. Na te miejsca w trybie rekrutacji uzupełniającej przyjmowano dzieci, które nie dostały się do przedszkoli wskazanych w rekrutacji elektronicznej.

Najwięcej podań (z pierwszego priorytetu i kontynuacji) na jedno miejsce spośród przedszkoli samorządowych złożono w:

  • oddziale „0” Szkoły Podstawowej nr 151 (ul. Lipińskiego 20, Dzielnica VII – Dębniki) – 1,67
  • Przedszkolu nr 27 w Zespole Szkół nr 2 (ul. Goszczyńskiego 44, Dzielnica XIII – Podgórze) – 1,64
  • Przedszkolu nr 110 (os. Kolorowe, Dzielnica XVIII – Nowa Huta) – 1,57.

Natomiast przedszkola z największą liczbą niezakwalifikowanych to:

  • Przedszkole nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (ul. Myśliwska 64, Dzielnica XIII – Podgórze) – 41
  • Przedszkole nr 124 (ul. Zwycięstwa 22, Dzielnica II Grzegórzki) – 38
  • Przedszkole nr 27 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 (ul. Goszczyńskiego 44, Dzielnica XIII – Podgórze) – 34.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostały wywieszone 19 kwietnia w przedszkolach i szkołach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy na karcie zapisu podali adres e-mail, otrzymają także wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole lub szkołę, uzyskają informację o wynikach rekrutacji w przedszkolu lub szkole wskazanej przez nich jako pierwszej.

Od 22 kwietnia do 7 maja rodzice dzieci powinni potwierdzić wolę przyjęcia w przedszkolach lub szkołach, do których zostały zakwalifikowane ich dzieci. Niedopełnienie tego obowiązku w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją i zwolnieniem miejsca dla innego dziecka. Zwolnione miejsca będą stanowić dodatkową ofertę w rekrutacji uzupełniającej, która zostanie przeprowadzona w okresie od 20 maja do 3 czerwca.

Lista wolnych miejsc zostanie opublikowana na stronie internetowej 8 maja o godz. 9.00 – po zakończeniu potwierdzania woli przyjęcia przez rodziców dzieci zakwalifikowanych.