News LoveKraków.pl

Zmiana decyzji w sprawie parku Reduta

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Po nieudanej próbie znalezienia dzierżawcy pawilonu w parku Reduta prezydent zdecydował o obniżeniu o połowę kwoty proponowanego czynszu.

Zarząd Zieleni Miejskiej próbował w marcu znaleźć nowego dzierżawcę pawilonu w parku Reduta. Było to potrzebne, ponieważ we wrześniu dotychczasowy lokal zakończył działalność i pawilon znów opustoszał.

Urzędnicy chcą możliwie szybko znaleźć nowego operatora – tak, by w ciągu letnich miesięcy mieszkańcy przychodzący do parku mieli możliwość odpoczynku przy kawie czy skorzystania z toalety. Lokal ma w założeniu działać przez cały rok, więc dla opłacalności interesu tym istotniejsze jest wykorzystanie okresu zwiększonego ruchu.

Kryterium wyboru w przetargu stanowiła zaoferowana kwota miesięcznego czynszu. Urzędnicy jako cenę wywoławczą przyjęli 10 300 zł netto. Niezależnie od tego, do obowiązków dzierżawcy miało należeć także regulowanie należności za wodę, prąd, ciepło, internet czy ochronę.

Zero chętnych

Przetarg zakończył się fiaskiem, ponieważ nie zgłosiła się żadna firma. Dla części komentujących było to potwierdzenie pojawiających się wcześniej krytycznych ocen, że zaproponowana przez ZZM cena była zbyt wysoka już na starcie i że konieczne będzie obniżenie jej w kolejnym podejściu. Urzędnicy natomiast właśnie w takich komentarzach, padających również ze strony radnych, upatrywali powodów braku ofert. Argumentowali, że kwota wynikała z wyceny rzeczoznawcy i że ma swoje uzasadnienie. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj:

Obniżka – 50%

Teraz wiadomo już, że przetarg zostanie powtórzony ze znacznie obniżoną kwotą. Prezydent podpisał zarządzenie, w którym cena wywoławcza została ustalona na poziomie o połowę niższym niż poprzednio: 5150 zł.

– Ogłaszanie przetargu w takim samym kształcie nie miałoby w obecnej sytuacji większego sensu – komentuje Aleksandra Mikolaszek z ZZM.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Prądnik Czerwony Mistrzejowice