Śledztwo w sprawie siatek na Zakrzówku. Do trzech razy sztuka

Luty 2020 fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Prokuratura trzykrotnie wszczynała śledztwo w sprawie montażu siatek zabezpieczających zbocza skał na Zakrzówku. Ostatecznie jednak postępowanie za każdym razem zostało umorzone. To oficjalne potwierdzenie informacji, którą podaliśmy w zeszłym tygodniu.

Metalowe siatki na skałach pojawiły się w lutym 2020 roku. Zarząd Zieleni Miejskiej przekonywał, że ich montaż został podyktowany kwestiami związanymi z bezpieczeństwem. Z budżetu miasta na ten cel wydano 4,9 mln zł i to była kwota ponad dwa razy większa niż pierwotnie zakładano.

Kontrowersje wzbudził fakt, że pracownik firmy, która wygrała przetarg na dostarczenie i montaż siatek, brał udział w fazie projektowania. Krakowskiej Gazecie Wyborczej wyjaśniał, że jest autorem ekspertyzy, jednak był współautorem „projektu budowlanego i wykonawczego, zgodnie ze zleceniem otrzymanym od klienta”.

Prezes Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody Mariusz Waszkiewicz postanowił zawiadomić w tej sprawie prokuraturę. Śledczy prowadzili postępowanie w sprawie o przestępstwo z art.231§1 k.k. („Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech”).

Gra na czas?

– Postępowanie to zostało zakończone postanowieniem o odmowie wszczęcia śledztwa z 16 marca 2020 roku, wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego – informuje Janusz Hnatko, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Waszkiewicz złożył zażalenie na postanowienie śledczych do sądu rejonowego, który pod koniec września 2020 roku uchylił decyzję prokuratury. 28 października śledztwo wszczęto na nowo, jednak rok później – 4 października 2021 roku – znów zostało umorzone z uwagi na niestwierdzenie znamion czynu zabronionego. Zażalenie na postanowienie znów wniósł Mariusz Waszkiewicz.

Co ciekawe, prokuratura 5 listopada zeszłego roku odmówiła przyjęcia zażalenia z uwagi na jego wniesienie przez osobę nieuprawnioną. Nie stanęło to jednak na przeszkodzie, by w ten sam dzień podjąć śledztwo na nowo.

Postępowanie to zostało zakończone postanowieniem o umorzeniu śledztwa z 26 kwietnia 2022 roku. – Przedmiotowe postanowienie jest prawomocne – mówi Janusz Hnatko.

Zarząd Zieleni Miejskiej jednak aż do zeszłego tygodnia wciąż nie miał oficjalnej decyzji w tej sprawie.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Dębniki