News LoveKraków.pl

Sondaż. Krakowianie chcą ograniczenia ruchu samochodowego, ale już tak jednoznacznie nie mówią o budowie metra

fot. LoveKraków.pl

Zdecydowana większość krakowian jest za ograniczeniem ruchu samochodowego w centrum Krakowa na rzecz rozwijania i promowania komunikacji miejskiej. Tak jednoznacznie nie wypowiadają się natomiast o konieczności budowy metra.

Czy w Krakowie powinno się ograniczać ruch samochodowy w centrum miasta, by rozwijać i promować komunikację miejską? – takie pytanie zadaliśmy w naszym sondażu. Badanie było przeprowadzone przez Ogólnopolską Grupę Badawczą w dniach od 21 do 28 lutego na reprezentatywnej grupie tysiąca dorosłych mieszkańców Krakowa metodą CATI.

Krakowianie chcą ograniczenia ruchu samochodowego

62,11 proc. ankietowanych odpowiedziało, że jest za ograniczeniem ruchu samochodowego w centrum Krakowa na rzecz rozwijania i promowania komunikacji miejskiej. Na odpowiedź „Zdecydowanie tak” wskazało 38,78 proc. badanych, „raczej tak” – 23,33 proc. Przeciwnego zdania było 27,83 proc. („zdecydowanie nie” powiedziało 16,6 proc, a „raczej nie” – 11,23 proc.). Odpowiedź neutralną wybrało 10,06 proc. osób.

Z badania dowiadujemy się, że im starsze osoby, tym więcej deklaruje, że chce ograniczenia ruchu samochodowego. W grupie 70 plus za tym opowiedziało się 78,77 proc. Natomiast wśród najmłodszych osób (18–29 lat) tylko 44,63 proc. To właśnie w tej grupie też jest największy odsetek osób, które twierdzą, że zdecydowanie nie powinno się ingerować w ruch samochodowy (25,73 proc.).

Najczęściej za ograniczeniami dla kierowców są mieszkańcy Podgórza (68,05 proc.) oraz Śródmieścia (67,83 proc.). Najwięcej przeciwników (32,74 proc.) mieszka natomiast na terenie Nowej Huty.

49,9 proc. za budową metra

Ogólnopolska Grupa Badawcza zapytała również o budowę metra. 49,9 proc. odpowiedziało, że w Krakowie powinna rozpocząć się budowa metra. 30,45 proc. jest przeciwnego zdania, a 19,65 proc. wskazało neutralną odpowiedź. Najczęściej o konieczności budowy metra mówią osoby powyżej 60. roku życia (59,85 proc.).

Za powstaniem na terenie miasta strefy czystego transportu opowiedziało się 52 proc. badanych, przeciwko jest 30,3 proc. Na tę pierwszą odpowiedź częściej wskazywały kobiety (62,76 proc.) niż mężczyźni (40,05 proc.).

News will be here