Sporny odcinek premetra wyłączony z wniosku o wydanie decyzji środowiskowej

fot. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Kraków przygotowuje się do rozwoju komunikacji publicznej przez budowę premetra. Przygotowywana decyzja środowiskowa dla pierwszego etapu nie będzie dotyczyć spornego odcinka od Parku Wodnego do ronda gen. Maczka.

Pierwsza linia premetra przebiegająca ze wschodu na zachód (ulica Jasnogórska - pętla Wzgórza Krzesławickie) ma powstać w trzech etapach. Pierwszy – centralny – obejmuje odcinek od ul. Piastowskiej do ronda gen. Maczka.

Premetro w Krakowie. Obawy mieszkańców

Zarząd Inwestycji Miejskich przekazał, że w trakcie konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach przygotowywania decyzji środowiskowej, mieszkańcy zgłaszali obawy dotyczące planów budowy fragmentu linii na estakadzie wzdłuż ul. Dobrego Pasterza i al. Bora Komorowskiego. Najczęściej podnoszonymi kwestiami były: generowanie nadmiernego hałasu i wibracji, powstanie zatorów drogowych, zaburzenie krajobrazu oraz wycinka drzew, co mogłoby negatywnie wpłynąć na bezpośrednie sąsiedztwo i obniżyć jakość codziennego życia. 

W odpowiedzi na te postulaty urzędnicy wyłączyli z wniosku o wydanie decyzji środowiskowej spornego odcinka od Parku Wodnego do ronda gen. Maczka. Po tych zmianach pierwszy etap budowy premetra obejmować będzie odcinek od skrzyżowania ul. Reymonta i ul. Piastowskiej do realizowanej obecnie linii tramwajowej do Mistrzejowic (KST IV) w obszarze ronda Młyńskiego, z czego odcinek od wysokości ul. Akademickiej do włączenia do linii tramwajowej KST, etap IV przebiegać będzie w tunelu.

Ustalenie nowego przebiegu premetra na odcinku od ronda Młyńskiego do ronda gen. Maczka będzie przedmiotem odrębnego zlecenia.