Środki na inwestycje oświatowe. Miasto chce rozbudować kilka szkół

Zdjęcie ilustracyjne fot. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty

W 2024 roku miasto planuje wydać 2,6 mld zł na edukację i wychowanie.

W budżecie na 2024 rok, zaplanowano środki na nowe inwestycje edukacyjne. Największymi zadaniami realizowanymi przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie będą:

  1. rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 przy ul. Sucharskiego,
  2. rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Ćwikłowej,
  3. rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 (SP 133) przy ul. Wrony,
  4. budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 przy ul. Stawowej,
  5. dobudowa pawilonu przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 przy ul. Prawocheńskiego.

Kontynuowana będzie również rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 przy ul. Grochowej, a także rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 54 wraz z pomieszczeniami dla przedszkola przy ul. Tynieckiej.

Więcej środkówbu

Kraków co roku przeznacza na wydatki oświatowe dodatkowe środki z dochodów własnych. Dopłata miasta do zadań objętych subwencją oświatową w 2023 roku wyniosła 36,6 proc. (643 mln zł), a do całości zadań oświatowych – 46,7 proc. (1 mld 054 mln zł).

- Na poziom wydatków bieżących ma również wpływ fakt, że miasto wzięło na siebie, decyzją radnych, zobowiązania do naliczania dotacji dla przedszkoli niesamorządowych według wyższych stawek niż te obowiązujące w ustawie, co tylko w 2023 roku wygenerowało dodatkowy koszt w wysokości około 51 mln zł – informuje magistrat.