Szpital w Kobierzynie idzie w stronę specjalizacji

fot. LoveKraków.pl

Szpital psychiatryczny im. J. Babińskiego staje się placówką specjalistyczną. Władze robią więcej miejsc na oddziale dla alkoholików, tworzą nowoczesny oddział rehabilitacyjny, a jeden z ogólnych przekształcają w oddział dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych i cierpiących jednocześnie na zaburzenia psychiczne.

Poszerzony ma również zostać zakres świadczeń psychogeriatrycznych. Chodzi o oddział dzienny, przychodnię oraz 40 łóżek dla chorujących psychicznie sprawców czynów zabronionych. – Celem jest stworzenie jednoprofilowej placówki wyspecjalizowanej w dziedzinie psychiatrii, która odpowiadałaby na zapotrzebowanie dotyczące świadczeń psychiatrycznych w Małopolsce – tłumaczy Maciej Bóbr, rzecznik prasowy szpitala.

Placówka chce również rozwijać opiekę psychiatrii sądowej, leczenie uzależnień oraz opiekę środowiskową (lekarze odwiedzają chorego w miejscu zamieszkania). Taka restrukturyzacja ma również podłoże ekonomiczne.  – Odpowiednie przygotowanie oferty i zbilansowanie jej z potrzebami, to także szansa na zrównoważenie przychodów i wydatków jednostki – mówi Bóbr.

Zmiany od 2014

Jeszcze w poprzednim roku szpital mógł poczynić zmiany i rozpocząć proces specjalizacji. Po pierwsze, zwiększono liczbę łóżek stacjonarnych na Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu – z 60 do 92. – Jednocześnie poszerzono ofertę terapeutyczną o działania na rzecz osób uzależnionych od alkoholu, u których występują równocześnie inne dysfunkcje, w tym osób głuchych, niewidomych i autystycznych. Jest to ważne ze względu na to, że w Małopolsce nie ma placówki medycznej prowadzącej terapię dla tego typu osób – dodaje przedstawiciel szpitala.

Również dzięki remontom starych budynków, w placówce będzie więcej miejsc. Na finiszu jest zakończenie modernizacji pawilonu nr 2B. – Budynek będzie spełniał wymagania stawiane oddziałom rehabilitacji psychiatrycznej, które są określone w odpowiednich przepisach. Pozwoli to na ulokowanie tu 70 łóżek i przeniesienie do jednego budynku dwóch istniejących oddziałów rehabilitacji psychiatrycznej – informuje Bóbr.

Co w przyszłości?

Na 2016 rok zaplanowane jest otwarcie poradni psychogeriatrycznej oraz uruchomienie oddziału dziennego dla pacjentów w starszym wieku. Zdaniem Macieja Bobra, potrzebne jest również rozwijanie systemu opieki środowiskowej, ale ukierunkowanej na wszystkich pacjentów, a nie jak to ma miejsce teraz, wyłącznie na osoby starsze.

Kolejną zmianą jest stworzenie oddziału psychiatrii sądowej z 40 łóżkami. – Nowo powstały oddział sądowy  spełniać będzie wymagania określone w przepisach prawa i funkcjonować jako komórka organizacyjna wyspecjalizowana w leczeniu pacjentów detencyjnych – stwierdza Bóbr.

 

comments powered by Disqus