Szybka decyzja w sprawie uchwały krajobrazowej. Ma powstać nowy projekt

Wymiernym efektem działania uchwały krajobrazowej jest niedawne odsłonięcie Domu Ekielskiego przy Alejach fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Radni zdecydowali w środę o tym, by rozpocząć prace nad nowym projektem uchwały krajobrazowej.

O tym, jakie zmiany powinny zostać wprowadzone w uchwale krajobrazowej, radni miejscy burzliwie i długo dyskutowali przed dwoma tygodniami. Ścierały się sprzeczne opinie – od takich, by obowiązujące ograniczenia dotyczące reklam zaostrzyć i doprecyzować, po takie, że uchwała nie odniosła skutku i służy tylko ręcznemu sterowaniu rynkiem reklamowym. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj:

Radni zgadzali się co do tego, że uchwała wymaga zmian, różnice dotyczyły jednak ich zakresu i kierunku. Nie spodobało im się również to, że urzędnicy w uzasadnieniu do uchwały wpisali gotowy zestaw propozycji możliwych korekt.

Drugie czytanie uchwały o przystąpieniu do prac nad zmianami przebiegło zupełnie inaczej niż pierwsze. Tym razem nie było długiej dyskusji, głosu nie zabrali ani przedstawiciele miasta, ani radni. Uchwała przeszła niemal jednogłośnie, tylko z jednym głosem wstrzymującym.

Nie zmiany, a nowy projekt

Radni przyjęli jednak tę uchwałę z istotną poprawką, złożoną przez komisję planowania przestrzennego: zamiast „przystąpienia do zmiany” poparli „przystąpienie do sporządzenia nowego projektu”.

Radny Łukasz Maślona tłumaczy, że takie ustalenia przyjęto na posiedzeniu komisji dla porządku, właśnie w związku z dużą liczbą możliwych zmian. – Formalnie to niewiele zmienia. Uchwała krajobrazowa obowiązuje przez cały czas, chyba że przyjmiemy inną, która ją zamieni. Zakres prac będzie identyczny, natomiast projekt, jeśli zostanie przygotowany, będzie zawierał cały dokument ze zmianami wprowadzonymi w treści, a nie poszczególne elementy. Bo faktycznie jest ich tak dużo, że można byłoby się w pewnym momencie pogubić – wyjaśnia.