Szybki tramwaj czy metro? Co kryje studium wykonalności

Tunel KST fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Specjaliści rozważają dwa rodzaje bezkolizyjnego transportu szynowego na terenie miasta: metra oraz szybkiego tramwaju.

Miejscy urzędnicy wzbraniają się przed publikacją nawet szczątkowych informacji, które znalazły się w przygotowywanym studium wykonalności dla bezkolizyjnego transportu szynowego na terenie Krakowa. Nam udało się dotrzeć do dokumentów, które zostały opracowane dla Urzędu Miasta Krakowa.

Opóźnienie w przygotowaniu dokumentów

We wrześniu zeszłego roku władze miasta podpisały z firmą ILF Consulting Engineers Polska umowę na wykonanie szczegółowych analiz dotyczących budowy metra. Za to zlecenie spółka miała otrzymać niespełna 10 milionów złotych. Wszystkie opracowania miały zakończyć się do końca tego roku. Tak jednak się nie stanie.

Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig w rozmowie z LoveKraków.pl mówił, że „miasto jest bardzo wymagającym klientem” i dlatego jedna część opracowania nie została jeszcze formalnie odebrana.

Mnogość wariantów

Prace nad studium dla Krakowa zostały podzielone na pięć etapów. W ramach pierwszego specjaliści mieli określić uwarunkowania transportowe, urbanistyczne oraz społeczno-gospodarcze. Na mapach przedstawiono m. in. lokalizacje centrów handlowych z podziałem na dostępność do transportu szynowego lub jego brak, umiejscowiono strefy rozwoju gospodarczego oraz większe ośrodki uczelniane.

W drugim etapie wykonawca miał nakreślić 7 wariantów tras (dla każdego wariantu dodatkowo mieli stworzyć po 4 podwarianty). W etapie trzecim nakreślone zostały 3 warianty inwestycyjne: metro, premetro oraz szybki tramwaj. W każdym tym zbiorze znalazło się po 7 tras.

Szybki tramwaj oraz metro

W kolejnym etapie specjaliści stworzyli trzy warianty inwestycyjne (szybki tramwaj, premetro oraz metro) po siedem tras w każdym zbiorze. Najważniejszy był jednak etap czwarty, w którym firma zarekomendowała miejskim urzędnikom dwa warianty metra (trasa 5d oraz 6d) a także jedną trasę (6d) szybkiego tramwaju.

I tak trasa 5d metra miałaby liczyć 19 kilometrów długości. Pasażerowie mieliby do dyspozycji 19 przystanków (pierwszy zlokalizowany byłby pomiędzy ulicami Jasnogórską, Chełmońskiego i Stawową).

W centrum miasta stacje mogłyby znajdować się przy ulicy Czarnowiejskiej (AGH), przy skrzyżowaniu ul. Dunajewskiego z Basztową, w okolicach dworca Kraków-Główny a także na rondzie Mogilskim.

W przypadku szybkiego tramwaju, którego trasa miałaby przebiegać częściowo w tunelu a częściowo na ziemi, tramwaje przy skrzyżowaniu ul. Czarnowiejskiej z Alejami Trzech Wieszczów zjeżdżałyby pod ziemię, tunel przebiegałby następnie pod Starym Miastem, Osiedlem Oficerskim, Olszą, a kończył na ulicy Lublańskiej.

Na trasie szybkiego tramwaju znalazłoby się 28 przystanków (pierwszy – podobnie jak w wariancie z metrem – umiejscowiony byłby przy ulicy Jasnogórskiej).

Studium do zmiany

Studium wykonalności dla metra przechodzi teraz modyfikację. Wszystko za sprawą negatywnej opinii konserwator zabytków, która nie zgodziła się na umiejscowienie podziemnych stacji w centrum miasta.

 

comments powered by Disqus