Takich opadów w centrum miasta nie było od 126 lat

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Stacja pomiarowa prowadzona w krakowskim Ogrodzie Botanicznym zanotowała historyczny rekord. Czwartkowe opady były najwyższe w skali prowadzonych od 126 lat pomiarów.

Dane pochodzą ze Stacji Naukowej Zakładu Klimatologii IGiGP UJ „Ogród Botaniczny”. Została ona założona w 1792 roku przez Jana Śniadeckiego, a od sierpnia 1825 roku działa bez żadnych przerw i zakłóceń do dnia dzisiejszego, przy czym stopniowo zakres jej obserwacji się poszerzał.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, z niezweryfikowanych, ale prawdopodobnych danych wynika, że zanotowany w czwartek dobowy opad na poziomie 103 mm był najwyższy od 126 lat.

Co ciekawe, poprzedni rekord dla tej stacji na poziomie 99 mm, zanotowany 9 września 1963 roku, był opadem burzowym. Tymczasem czwartkowy deszcz nie był powiązany z burzą, według fachowców określa się go jako opad o charakterze rozlewnym.

W różnych częściach miasta

Dane z Ogrodu Botanicznego pokrywają się z informacjami przekazywanymi przez miasto, zebranymi przez Wodociągi Krakowskie.

Według wydanego komunikatu, na niektóre obszary miasta m.in. Rajsko, Piaski Wielkie, Krzemionki, Ludwinów, os. Podwawelskie, Salwator, Kleparz czy Witkowice spadło ok. 100 mm, czyli inaczej określając – 100 litrów wody na każdy metr kwadratowy. Dla porównania – zgodnie z obowiązującymi standardami – każda sieć kanalizacyjna, służąca do odwodnienia terenu, projektowana jest na deszcz o określonej częstotliwości występowania, tj. raz na pięć lat i o czasie trwania 15 minut przy wysokości opadu 19 mm.

Wysokość czwartkowego opadu osiągnęła na Krzemionkach aż 103,01 mm na metr kwadratowy, podczas gdy roczne opady w Krakowie kształtują się na poziomie 638,5 mm.

Oto wysokość opadów odnotowanych w poszczególnych rejonach Krakowa w czwartek, 5 sierpnia: