Tramwaj pod Wawelem. Szczegóły planu nowej linii

Ul. Podzamcze fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl, Archiwum

Urzędnicy Zarządu Transportu Publicznego czekają na opinię konserwatora zabytków dotyczącą koncepcji nowej linii tramwajowej pod Wawelem. Co dokładnie się w niej znalazło?

O tym, że ZTP złożył koncepcję do zaopiniowania przez służby konserwatorskie, informowaliśmy we wtorek. Na miejskich stronach pojawił się również plik zawierający wszystkie szczegóły.

Autorzy koncepcji dają do zrozumienia, że zadanie nie jest łatwe. Obostrzeń jest dużo, związanych zarówno z bliskością Wawelu i Domu Długosza, jak i ukształtowaniem terenu. Z drugiej jednak strony podają przykłady linii tramwajowych przebiegających w najbliższym sąsiedztwie zabytków o dużym znaczeniu, m.in. XII-wiecznego zamku Gravensteen w Gandawie czy Mostu Karola w Pradze.

Duża ulga dla pl. Wszystkich Świętych

Z 14 linii tramwajowych, które (poza okresem remontów) kursują przez I obwodnicę, analizie poddano cztery kursujące od Filharmonii przez plac Wszystkich Świętych do przystanku „Wawel” – 6, 8, 13 i 18, ponieważ potencjalnie mogłyby one pokonać tę trasę nową linią. Obecnie przejeżdża tę trasę ok. 5 tysięcy osób dziennie. – Nowa trasa tramwajowa z uwagi na oddalenie od Rynku Głównego nie byłaby obciążona tak jak obecna. Przejęłaby potoki pasażerów, których celem nie są przystanki “Plac Wszystkich Świętych” i “św. Gertrudy”. Dodatkowo z racji na nowy przystanek na ul. Straszewskiego mogłaby przejąć część pasażerów, którzy z istniejących przystanków kierują się w ten rejon – czytamy w opracowaniu.

Nowa trasa miałaby też pomóc w rozłożeniu ruchu na wypadek awarii, wydarzeń sportowych czy remontów. – Nowy odcinek tramwajowy miałby niebagatelne znaczenie w poprawie niezawodności sieci tramwajowej w Śródmieściu. Mógłby być również szansą na odciążenie Placu Wszystkich Świętych czy ul. Basztowej w relacjach wschód-zachód – argumentują autorzy koncepcji.

Szczegóły

- Jezdnia z torowiskiem, chodniki i zatoki postojowe byłyby zbudowane w tej samej płaszczyźnie. Rozdzielenie ich funkcji polegałoby na zastosowaniu różnych rodzajów bezfazowej kostki.

- Zmniejszona do 15 liczba miejsc postojowych na ul. Straszewskiego. Byłyby one zlokalizowane w zatokach, po stronie Plant, ewentualnie po przeciwnej stronie pomiędzy drzewami. Obecnie jest 40 miejsc, po stronie przeciwnej do Plant.

- Istniejące drzewa zostaną zachowane, z wyjątkiem jednego, w rejonie skrzyżowania z ul. Podzamcze. Zieleniec przy skrzyżowaniu z ul. Kanoniczą będzie poszerzony.

- Perony przystankowe powstałyby w rejonie skrzyżowań – przy Filharmonii, przy skrzyżowaniu Straszewskiego/Podzamcze i pomiędzy wylotem ul. Grodzkiej a ul. Św. Gertrudy.

- Na ul. Podzamcze torowisko byłoby odsunięte w kierunku Wawelu, stąd potrzeba budowy ok. 50-metrowego muru oporowego. Dzięki temu uda się uzyskać chodniki o szerokości od 2 do 4 metrów (obecnie przy Domu Długosza to ok. 1 m).

- Na parkingu w rejonie żłobka (między wylotem ul. Kanoniczej a końcowym odcinkiem ul. Grodzkiej) liczba miejsc postojowych zostałaby zmniejszona do 11.

- Zmieniłyby się rozwiązania dla rowerzystów w rejonie skrzyżowania z ul. Bernardyńską. Ruch byłby poprowadzony na przeciwną stronę ulicy Św. Idziego, a obecny fragment drogi dla rowerów na ul. Św. Idziego, po stronie Wawelu, zostałby zamieniony na ciąg pieszo-rowerowy.

- Na ul. Straszewskiego, po stronie Plant, oprócz miejsc parkingowych przewidziano również chodnik na całej długości, o szerokości minimum 2 m.

- Potrzebne byłyby zmiany wysokości niektórych odcinków. Ul. Straszewskiego, w rejonie skrzyżowania z Podzamczem, byłaby podniesiona o ok. 26 cm. Z kolei na ul. Podzamcze trzeba obniżyć wysokość jezdni, maksymalnie o 34 cm. O tyle samo powinien być obniżony fragment ul. Św. Idziego, przed skrzyżowaniem z Grodzką. Ponieważ nie da się spełnić wszystkich przewidzianych prawem warunków, nie obejdzie się bez częściowego ograniczenia prędkości tramwajów.

- Wprowadzenie ruchu tramwajów na nowy obszar wiąże się z ograniczeniem tam ruchu samochodów. Koncepcja proponuje dwa warianty. Jedna z nich to rozcięcie możliwości tranzytowego przejazdu tego odcinka, z ograniczeniem wjazdu w ul. Św. Idziego tylko dla osób uprawnionych i nakazem skrętu w lewo z Kanoniczej w stronę Stradomskiej oraz w prawo ze Straszewskiego w stronę Powiśla. Drugi wariant to ruch jednokierunkowy.

PEŁNĄ TREŚĆ DOKUMENTU MOŻNA POBRAĆ TUTAJ

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto
comments powered by Disqus