Upór doprowadził do sukcesu. Zwycięskie ZUE

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Przez kolejne cztery lata za stan krakowskiego oświetlenia odpowiadać będzie firma ZUE. Półtora miesiąca temu został podpisana umowa w tej sprawie, opiewająca na ponad 26 mln złotych.

– Na ocenę zadowolenia przyjdzie dopiero czas, ale to sprawdzony wykonawca, z którym już współpracowaliśmy i spodziewamy się podobnej współpracy – mówi Michał Pyclik, rzecznik prasowy ZDMK.

Przetarg na utrzymanie oświetlenia został ogłoszony ponad rok temu. Zarząd Dróg Miasta Krakowa trzykrotnie wybierał ofertę firmy FBSerwis jako tę najkorzystniejszą. A to ze względu nie na cenę, bo ZUE podało taką samą, tylko na jej podział. Na ogólną kwotę składały się bowiem dwa elementy: wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane prace utrzymaniowe oraz wynagrodzenie za zlecenia dodatkowe nieobjęte zakresem prac utrzymaniowych.

Ostatnie postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą toczyło się pod koniec października 2021 roku i skończyło się po myśli krakowskiej firmy.

ZUE będzie się więc zajmować przez najbliższe cztery lata utrzymaniem blisko 73 tys. punktów świetlnych w całym Krakowie. Składa się na to ponad 51 tys. lamp sodowych i blisko 3,5 tys. iluminacji tego typu. Do tego należy dodać ponad 16,6 tys. lamp i 1,4 tys. iluminacji ledowych.