Wiadomo, skąd MPO weźmie 130 mln zł na inwestycję w Nowej Hucie

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska pożyczy krakowskiemu MPO ponad 100 mln złotych na budowę Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych. Natomiast 30 mln złotych wpłynie na konto miejskiej spółki jako dotacja. Resztę musi wygospodarować miasto.

–  Pozyskanie środków finansowych pozwala na rozpoczęcie na obszarze prawie 7 ha poprzemysłowych terenów dawnej Huty Sendzimira budowy nowoczesnego i w pełni zautomatyzowanego kompleksu instalacji odzysku i recyklingu wraz z niezbędną infrastrukturą – mówi Henryk Kultys, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwo Oczyszczania.

Chodzi o stworzenie dwóch linii technologicznych: przygotowania do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych oraz linii mycia i granulacji odpadów z tworzyw sztucznych wraz z podczyszczaniem wody do mycia. Taki granulat będzie mógł być później sprzedawany.

– Dla nas w takich projektach zawsze kluczowe są efekty: te ekologiczne – istotne dla ochrony środowiska, ale jednocześnie te ekonomiczne – pozwalające traktować odpady jako produkt domykający obieg materii w GOZ – stwierdza Dominik Bąk, wiceprezes NFOŚiGW.

Projekt przedsięwzięcia zakłada również wybudowanie hali magazynowej przeznaczonej do magazynowania surowców i odpadów wytworzonych w instalacjach oraz budynków: administracyjno-biurowego i socjalnego dla pracowników CROK.

– Mam nadzieję, że będzie to dobry wzór, projekt referencyjny dla kolejnych samorządów, które zechcą sięgać po wsparcie NFOŚiGW na inwestycje służące gospodarce o obiegu zamkniętym – skomentował zawarcie umowy Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Nowa Huta
comments powered by Disqus