Wkrótce rusza nabór na dofinansowanie instalacji OZE

fot. Julia Ślósarczyk

15 kwietnia miasto rozpocznie nabór chętnych na dofinansowanie na instalacje odnawialnych źródeł energii. Pieniędzy będzie mniej niż w zeszłym roku.

Program działa od 2020 roku. – Zainteresowanie programem było ogromne – powiedział na miejskiej stronie dyrektor wydziału ds. jakości powietrza Jan Urbańczyk. To właśnie do jego wydziału wpłynęło ok. 1,9 tys. wniosków o wartości ponad 29 mln złotych.

Zrealizowano 962 inwestycje: 129 powietrznych pomp ciepła, dwie ziemne czy 553 instalacje fotowolataiczne, a kwota dofinansowania przekroczyła 10,3 mln złotych. W tym roku pieniędzy w budżecie jest mniej, bo 4 mln złotych. Nabór startuje 15 kwietnia i potrwa do końca miesiąca.

Ile i na co?

Zasady są takie, że można otrzymać dofinansowanie do montażu pompy ciepła w wysokości 3 tys. zł za każdy kW mocy, ale nie więcej niż 30 tys. złotych. W przypadku gruntowych pomp dofinansowanie za kW wzrasta do 5 tys. zł, ale dofinansowanie nie może przekroczyć 55 tys. złotych.

W przypadku kolektorów słonecznych można liczyć na 2,5 tys. zł za metr kwadratowy, ale nie więcej niż 12,5 tys. zł. Jeśli chodzi o instalacje fotowoltaiczne jest to 5 tys. zł za każdy kWp mocy, ale nie więcej niż 25 tys. złotych.

W uchwale mowa jest również o tym, że maksymalna kwota dotacji wynosi do 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż: 18 tys. zł przy zakupie i montażu powietrznej pompy ciepła, 33 tys. zł przy zakupie i montażu gruntowej pompy ciepła, 7,5 tys. zł przy zakupie i montażu instalacji kolektorów słonecznych oraz 15 tys. zł przy zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej.

Wpisuje się w strategię

Kraków redukuje emisje gazów cieplarnianych.  – Celem strategicznym Krakowa (wg Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków - PGN) jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z poziomem z 1995 r. przy utrzymaniu dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego o 25% do 2030 r. – widnieje w uzasadnieniu uchwały związanej z programem dofinansowania OZE. Dodatkowo miasto zobowiązało się do zwiększenia udziału energii z OZE do 2% w 2030 roku.

comments powered by Disqus