Wnioski w sprawie os. Podwawelskiego odrzucone. „Skończmy wreszcie z farsą organizowania konsultacji"

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Prezydent odrzucił zdecydowaną większość uwag złożonych przez mieszkańców do planu miejscowego dla os. Podwawelskiego. Akcja Ratunkowa dla Krakowa krytykuje działania urzędu, jako zniechęcające do podejmowania aktywności na rzecz miasta.

Przygotowywany plan obejmuje fragment ograniczony ulicami Kapelanka, Twardowskiego, Dworską, Wierzbową, Barską, a południowa granica przebiega w rejonie ul. Rozdroże.

Projekt planu zakłada budowę nowych bloków w południowej części tego obszaru, co budzi sprzeciw dużej części mieszkańców. Ich obawy wywołuje również zakładana w planie rozbudowa układu drogowego – zarówno ta związana z rozbudową istniejących dróg, jak i planowanie nowych.

Sprawa budzi wiele emocji, czego dowodem była dyskusja podczas majowej sesji rady miasta. Informowaliśmy o tym tutaj:

Powtórka z rozrywki

Przy okazji ponownego wyłożenia planu powtórzyła się wcześniejsza sytuacja. Prezydent odrzucił niemal wszystkie ze złożonych przez mieszkańców uwag, tylko niewielki procent z nich oznaczono jako uwzględnione częściowo. Wnioski były składane w ramach zorganizowanej akcji, stąd i uzasadnienia odmowy powtarzają się wielokrotnie na długich listach opublikowanych przez urząd.

Urzędnicy argumentują m.in., że wyznaczenie terenów pod drogi ma zapewnić właściwą obsługę komunikacyjną osiedla, w tym planowanych tam nowych inwestycji. Przypominają, że tereny po południowej stronie osiedla są przewidziane w studium zagospodarowania pod zabudowę mieszkaniową. Proponowane granice terenu przewidzianego pod zieleń uzasadniają zasadą równoważenia interesów publicznych i prywatnych, oceniając równocześnie, że dzięki terenom zielonym na samym osiedlu i w jego sąsiedztwie „stwierdzono optymalną dostępność mieszkańców tego rejonu Dzielnicy VIII Dębniki do terenów publicznie dostępnej zieleni”.

ARdK krytykuje urząd

Te decyzje spotkały się z ostrą krytyką Akcji Ratunkowej dla Krakowa. – Prawie dwa tysiące Krakowianek i Krakowian naiwnie liczyło, że Prezydent uwzględni ich głos – komentują na Facebooku aktywiści. – Skończmy wreszcie z farsą organizowania w Krakowie konsultacji społecznych, składania uwag, zwłaszcza do projektów planów miejscowych. To tylko oszukiwanie nas, że mamy wpływ na nasze miasto i najbliższą okolicę – piszą dalej.

Akcja Ratunkowa dla Krakowa zapowiada, że mieszkańcy nie zamierzają się poddawać i będą chcieli przekonać radnych, by odrzucić przedstawiony projekt planu w głosowaniu.

Jak dotąd, nie zostały jeszcze podane do wiadomości kolejne terminy dotyczące przyjmowanego planu.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Dębniki