Wyszliśmy z pandemii

Rok 2022 w Krakowskim Holdingu Komunalnym S.A. i Ekospalarni Kraków, pomimo kryzysu energetycznego należy zaliczyć do udanych. Trudności wynikające z wybuchu wojny na Ukrainie potwierdziły, jak ważne jest zróżnicowanie energetyczne w spółkach komunalnych.

Inwestycje

Ekospalarnia pracowała bezpiecznie i bezproblemowo, zapewniając istotny wkład energetyczny w potrzeby wszystkich Krakowian. Praca instalacji termicznego przekształcania odpadów cały rok przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem. Instalacja przekształciła 231 054 ton odpadów, produkując przy tym ponad 1 mln GJ ciepła i 70 229 MWh energii elektrycznej.

Rok 2022 minął również pod znakiem prac nad projektami rozwojowymi: rozpoczęto budowę instalacji odzysku ciepła ze spalin. To inwestycja, która ma zwiększyć efektywność energetyczną zakładu. Dzięki niej będzie można produkować więcej ciepła w zimie i prądu latem, nie zwiększając przy tym ilości spalanych odpadów.

– Instalacja ta spowoduje jeszcze mniejszą emisję CO2 do środowiska, obniżenie temperatury spalin i co również jest dla nas ważne - znaczną oszczędność wody. Oddanie jej do użytku planujemy na 2023 rok, już teraz jej budowa jest na bardzo zaawansowanym etapie – zaznacza Tadeusz Trzmiel, prezes zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA.

Plany inwestycyjne w zakresie energetycznym toczą się również na innych polach. W przygotowaniu jest budowa Zakładu Odzysku Energii, a także instalacja odzysku metali z odpadów powstających w procesie termicznego przekształcenia, czy budowa instalacji do produkcji czystego wodoru.

Spotkania

W październiku ubiegłego roku, po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, odbył się dzień otwarty i Krakowianie ponownie mogli odwiedzić ścieżkę edukacyjną w Ekospalarni. Blisko 1000 osób odwiedziło budynek zakładu – najmłodsi i nieco starsi przemierzyli z pracownikami niedostępne na co dzień miejsca i zapoznali się procesem powstawania ciepła i prądu z odpadów.

Podsumowując ubiegły rok śmiało można stwierdzić, że Ekospalarnia była miejscem spotkań, których brak można było odczuć podczas pandemii. Po niespełna roku od przystąpienia KHK SA. do Europejskiej Federacji Przedsiębiorstw Energetycznych CEDEC, we wrześniu Ekospalarnia stała się miejscem spotkania tego międzynarodowego zespołu. Jednym z wiodących tematów posiedzenia był kryzys energetyczny, zaostrzony przez wojnę na Ukrainie i ukształtowany przez gwałtownie rosnące ceny.

W 2022 roku w Ekospalarni miała miejsce również wizyta studyjna i posiedzenia zarządu Austriackiego Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Komunalnych (VKÖ), którego KHK S.A. jest członkiem od 2020 roku. Współpraca pomiędzy Wiedniem i szerzej Austrią, a Krakowem, z roku na rok jest coraz bardziej intensywna i owocna.

Krakowski Holding Komunalny S.A. w ubiegłym roku był również gospodarzem 21. Walnego Zgromadzenia organizacji CEEweb. Pierwotnie wydarzenie miało mieć miejsce dwa lata temu, natomiast wówczas plany pokrzyżowała pandemia. CEEweb for Biodiversity to sieć 33 organizacji z Europy Środkowo-Wschodniej dążących do zachowania dziedzictwa przyrodniczego regionu. Działania sieci członkowskiej CEEweb obejmują między innymi inicjatywy na rzecz świadomości ekologicznej — poprzez opracowywanie i wdrażanie planów ochrony gatunków i zarządzania siedliskami — po wspólny lobbing i realizację projektów.

Grupy zakupowe

Krakowski Holding Komunalny S.A. jest liderem krakowskich grup zakupowych – gazu, energii elektrycznej i elektromobilności. Procedowany jest przetarg na najem 95 samochodów elektrycznych, które zasilą flotę 39 miejskich instytucji. KHK SA został również nagrodzony specjalnym wyróżnieniem za strategię promującą elektromobilność w rankingu Firmy Przyjazne Elektromobilności 2022. W gronie laureatów znalazły się również m.in. LG Energy Solution Wrocław, InPost, Shell Polska oraz Volkswagen Group Polska. To kolejne wyróżnienie dla spółki za skuteczne wdrażanie w Gminie Miejskiej Kraków projektu dostarczenia dla jednostek miejskich pojazdów zeroemisyjnych.

– Wszystkie wyróżnienia i nagrody w zakresie grupy zakupowej samochodów elektrycznych są potwierdzeniem naszej silnej pozycji jako lidera elektromobilności w Polsce. Przyjęty przez nas model stał się inspiracją dla wielu grup zakupowych w Polsce, a sam holding regularnie dzieli się swoim doświadczeniem z innymi samorządami stawiającymi czoła niełatwym wymaganiom ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych – podkreśla Tadeusz Trzmiel.