Zarządzanie A4 Kraków-Katowice to świetny biznes. Spółka z rekordowym zyskiem

Bramki na A4 w Balicach fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Kapitałowa Stalexport Autostrady po trzech kwartałach roku odnotowała wyższe przychody i wyższy zysk netto w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Jak przekazała spółka, przychody grupy kapitałowej zwiększyły się w analizowanym okresie o ok. 24 proc. w porównaniu do tego samego okresu 2022 roku i wyniosły 380,9 mln zł. Zysk netto wzrósł o ponad 116 proc. do wartości 126,8 mln zł.

W pierwszych trzech kwartałach 2023 r. o trzy proc. wzrosło średnie natężenie ruchu na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków i wyniosło 48,9 tys. pojazdów na dobę. Wzrost dotyczy tylko pojazdów osobowych (3,7 proc.), w przypadku ciężarowych odnotowano spadek o ok.-0,5 proc.

Przychody z tytułu poboru opłat wyniosły 376,9 mln zł, o 24 proc. więcej niż w tym samym czasie ubiegłego roku. O 25,9 proc. wzrosły przychody z opłat za przejazd pojazdami osobowymi, o 20,8 proc. – pojazdami ciężarowymi.

W porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku, dynamika wzrostu natężenia ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków w trzech kwartałach 2023 r. była znacząco niższa. Wynika to z faktu, że w drugim kwartale 2022 r., w związku z wybuchem wojny w Ukrainie, autostradą A4 przybyły do Polski setki tysięcy uchodźców, którzy do 31 maja 2022 roku mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów autostradą A4 Katowice-Kraków.

Przedstawiciele spółki mówią, że trzy kwartały bieżącego roku były czasem intensyfikacji remontów na autostradzie A4 Katowice-Kraków, wynikających z konieczności przekazania drogi stronie publicznej w 2027 roku w bardzo dobrym stanie technicznym.

Modernizacji poddano obiekty mostowe, w tym na ważnym węźle autostradowym w Mysłowicach tj., na skrzyżowaniu A4 z drogą ekspresową S1. Rozpoczęła się również wymiana nawierzchni, która na obu jezdniach 61-kilometrowego koncesyjnego odcinka A4 potrwa do końca koncesji. Prace te zawsze realizowane są z zachowaniem dwóch pasów ruchu w obu kierunkach jazdy.